Välkommen


Om Barnbladet

Riksföreningen för Barnsjuksköterskors tidskrift, speglar ämnen som är intressanta för barnsjuksköterskor och andra som arbetar med hälso- och sjukvård för barn och ungdomar.

Redaktionen


Tidigare nummer

Barnbladet kommer ut med sex nummer per år och varje nummer har ett eget tema. Med en viss eftersläpning är tidigare publicerade utgåvor tillgängliga som pdf-fil på denna hemsida.

Tidigare nummer


Senaste inläggen