3,2 miljoner kronor till projekt för att stärka barns trygghet i familjer med missbruk

3,2 miljoner kronor till projekt för att stärka barns trygghet i familjer med missbruk

Forskning visar att många barn far illa i familjer med missbruk. Idag erbjuds en rad insatser till familjer med missbruksproblem, men det är oklart vilka effekter dessa insatser ger. Forskningsprojektet ”Jag & min familj” på Högskolan Dalarna ska utveckla ett öppenvårdsprogram som involverar hela familjen med särskilt fokus på barnens delaktighet. Effekterna ska sedan prövas i en studie.
De flesta insatser till barn i familjer med missbruk ges genom Socialtjänsten och riktas till både direkt till barnen och indirekt till familjen eller familjens nätverk. Det kan vara till exempel enskilt samtalsstöd till barnen eller familjebehandling. Men enligt en rapport från Socialstyrelsen så är kunskaperna om hur dessa olika insatser faktiskt påverkar barnens situation otillräckliga. Det finns en efterfrågan av studier där även barn deltar och berättar om sin egen situation.
–  Många av de studier som finns refererar dessutom till amerikanska förhållanden och därför är det viktigt att det görs studier utifrån hur det ser ut i Sverige, säger Kari Jess, projektledare och universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna.
Forskningsprojektet sker i samarbete med Region Gävleborg och Uppsala universitet och drar i gång i januari. Ett öppenvårdsprogram ska implementeras i Borlänge, Uppsala, Gävle, Sandviken, Hudiksvall och Hofors som deltar i projektet. Huvudfokus kommer att vara på barnen.
– Behoven är stora, vilket framgår av antalet barn som växer upp i familjer med missbruk. Så intresset från kommunerna att delta har varit stort, säger Kari Jess.
Metoderna i programmet ska sedan prövas i en studie bland de kommuner som är med. Basen i programmet har tagits fram av Ann Lyrberg som är utvecklingsledare Region Gävleborg. Christina Nehlin som är forskare vid Uppsala universitet medverkar också.
Barns utveckling kan försenas om föräldrarna missbrukar och risken är större att barnen själva utvecklar missbruk eller blir destruktiva mot sig själva och andra. Dessutom har barnen en ökad risk att utveckla psykiska problem.
–  Vi hoppas att vårt projekt ska innebära bättre kommunikation i familjerna, att barnens perspektiv uppmärksammas och att de vuxna ska motiveras till förändring av sina drogvanor, säger Kari Jess.
Bakgrund
Kari Jess var mellan 2012 och 2014 med i ett utvecklingsprojekt som finansierades med pengar från Socialstyrelsen. Syftet var att hitta samarbetsytor för barn-, familje- och vuxenenheter inom Socialtjänsten. ”Jag & min familj” utvecklades i Sandvikens kommun och var det mest lovande projektet. Det fortsatte efter projektperiodens slut. Förra året sökte projektet utan framgång medel från Folkhälsomyndigheten, men lyckades sedan få medel från Socialstyrelsen under hösten 2017 för att utveckla ett utbildningsprogram. Med hjälp av en helt ny ansökan till Folkhälsomyndigheten och ett färdigt utbildningspaket så har projektet nu fått pengar för att utbilda handläggare i medverkande kommuner och göra en effektstudie.
Programmet ska involvera hela familjen och har som målsättning att:

  • Barnens trygghet ska stärkas
  • Både barn och vuxna ska förbättra sin psykiska hälsa
  • Klimatet i familjen ska förbättras
  • Den vuxnes motivation till förändring av sina alkohol-/drogvanor ska stärkas
  • Barn och vuxna ska ha upplevt sig delaktiga i programmet

Projektet pågår till och med hösten 2021.
För mer information kontakta Kari Jess, e-post: kje@du.se eller telefon: 023-77 85 13