Följ utvecklingen av barnhjärnan med ny unik webbapp från Hjärnfonden

Ett barns fysiska utveckling är lätt att följa, men den otroliga utveckling som samtidigt sker i barnens hjärnor är för många en outforskad värld. Det första leendet, de första stegen, det första ordet – alla framsteg börjar i hjärnan. Med Hjärnfondens nya webb-applikation ”Barnhjärnan” förklaras nu barnens beteende det första året efter födseln utifrån hjärnans utveckling.
Barns utveckling är under de första åren intensiv. Månaderna efter födseln kan man som förälder ofta märka nya framsteg hos sitt barn varje dag och de flesta föräldrar följer med stolthet och förundran sitt barns utveckling.
Men även om de fysiska framstegen är lätta att följa kan det ibland vara svårt att förstå varför barnen gör som de gör. I Hjärnfondens applikation Barnhjärnan förklaras barnens beteende utifrån hjärnans utveckling. Att barnet exempelvis blir ledset när mamman eller pappan lämnar ett rum, härmar sina föräldrar eller kastar saker omkring sig har tydliga kopplingar till utvecklingen av minnet, motoriken och att olika delar i hjärnan börjar samverka med varandra.
Webbapplikationen visar ett antal utvecklingssteg under barnets första levnadsår. Som förälder, mor- eller farförälder, gudförälder eller någon annan som är intresserad av att följa ett barns utveckling kan man välja att följa ett specifikt barn och få uppdateringar direkt till sitt Facebookkonto eller mail. Till utvecklingsstegen finns även tips på lekar och aktiviteter som på olika sätt stimulerar barnets utveckling.
– Precis som gravidappar ger föräldrar en idé om vad som händer i magen, ville vi genom en webb-app om hjärnan ge nya infallsvinklar på barns utveckling och samtidigt rikta ljuset mot behovet av forskning om barnhjärnan. Alla känner ett barn som är drabbat av någon form av funktionsnedsättning i hjärnan, och forskningen behövs för att vi ska kunna hjälpa dessa barn, säger Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden.
1 av 10 barn som föds idag har någon form av avvikelse i hjärnan, från CP-skada till ADHD eller dyslexi. Hjärnfondens webb-app om barnhjärnan är ett led i en satsning för att under hösten öka kunskapen om barnhjärnans utveckling och uppmärksamma vikten av ökade resurser till forskning om barnhjärnan.
Om applikationen Barnhjärnan: Webbappen finns här: http://www.hjarnfonden.se/barnhjarnan

  • ”Barnhjärnan” innehåller utvecklingssteg för barnets första år efter födseln.
  • Utvecklingsstegen beskriver barnets sinnen, motorik, kognition, kommunikation med mera.
  • Via appen finns möjligheten att följa ett specifikt barns utveckling och få löpande uppdateringar via Facebook eller mail.
  • Appen innehåller även en widget som går att installera direkt på exempelvis en blogg för att få löpande uppdateringar om ett specifikt barn.
  • Applikationen är utvecklad av Hjärnfonden i samarbete med några av Sveriges ledande hjärnforskare och experter på barnhjärnan.
  • Utvecklingsstegen i applikationen är baserade på ett genomsnitt. Eftersom varje barn är unikt kan det hända att ditt barns utveckling sker i en annan takt. Alla barn genomgår inte samtliga av de utvecklingssteg som beskrivs och för vissa barn kanske utvecklingsperioderna kommer i en annan ordning än beskrivet i Barnhjärnan.
  • Bilder på webbappen finns längst ned i detta mail.

Om Hjärnfonden:
Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten, synliggöra den viktiga hjärnforskningen samt minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar. Under september månad fokuserar Hjärnfonden på att öka kännedomen om barnhjärnans utveckling och att samla in pengar till forskning om barnhjärnan. Målet är att samla in 50 miljoner. Idag drabbas var tionde barn på något sätt av en funktionsnedsättning som beror på att hjärnan inte utvecklats på ett typiskt sätt.
www.hjarnfonden.se/varabarn

Källa: Hjärnfonden