Kartläggning av tarmflora hos nyfödda skall motverka fetma

Genom att kartlägga tarmfloran hos nyfödda barn ska Fredrik Bäckhed och hans forskarkollegor vid Sahlgrenska akademin hitta nya metoder för att motverka barnfetma. Med hjälp av 30,8 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ska forskarna bland annat undersöka om smala barns tarmbakterier kan användas för att utveckla helt nya behandlingar.
1988 var fem procent av Sveriges barn överviktiga eller feta. 2004 hade andelen ökat till 21 procent – och ökningen fortsätter. En fetare kost, mindre motion och ett genetiskt arv lyfts fram som viktiga faktorer bakom fetmaepidemin. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, är nu ytterligare en orsak på spåren. Professor Fredrik Bäckhed och hans kollegor får nu 30,8 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse till ett projekt som ska kartlägga tarmfloran hos nyfödda barn. Målet på sikt är att utveckla helt nya metoder för att bekämpa barnfetma. Fredrik Bäckhed och hans forskningsgrupp har i flera uppmärksammade studier kunnat visa att fetma har ett samband med tarmflorans sammansättning. I det aktuella projektet kommer forskarna i samarbete med docent Jovanna Dahlgren vid Göteborgs universitets Centrum för Tillväxtforskning granska tarmfloran hos nyfödda barn i Halmstad, för att se hur den utvecklas under det första levnadsåret. Syftet är att se om fetma kan kopplas till en förändrad tarmflora hos mindre barn. –Vi vet redan att en obalans i tarmfloran är orsak till flera allvarliga sjukdomar, till exempel inflammatorisk tarmsjukdom och fetma. Vår hypotes är att tarmfloran också påverkar risken för barnfetma, säger Fredrik Bäckhed: –Stödet från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ger oss unika möjligheter. På sikt hoppas vi kunna använda tarmfloran som en markör för att tidigt upptäcka barn som riskerar utveckla fetma. I forskningsprojektet ska Göteborgsforskarna också försöka isolera tarmbakterier från smala barn, för att se om och i så fall hur dessa kan användas för att utveckla helt nya, förebyggande behandlingstrategier för fetma. –Barn som lider av fetma har stor sannolikhet att förbli överviktiga i vuxen ålder, med ökade risker för att utveckla diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det gör barnfetma till ett högt prioriterat samhällsproblem, säger Fredrik Bäckhed. Genom programmet vill Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ge Sveriges främsta forskare resurser och villkor så att de kan angripa komplexa och svåra forskningsproblem. Fredrik Bäckheds forskningsprojekt är ett av 25 utvalda projekt som bedöms ha potential att leda till nya vetenskapliga genombrott. Totalt får de utvalda projekten dela på mer än 700 miljoner kronor. Läs mer om forskningsstöden: http://www.wallenberg.com/kaw/ Källa: Sahlgrenska sjukhuset