Akademiska inför klimatsmarta förlossningar

Både vid förlossningar och operationer används lustgas som bedövningsmedel. Gasen har inga negativa effekter på mamman eller fostret, däremot över 300 gånger kraftigare inverkan på klimatet än koldioxid. Vid operationer har Akademiska sjukhuset halverat sina utsläpp de senaste fem åren. Nu ska även förlossningarna bli klimatsmarta.
– Vi kommer att introducera så kallade dubbelmasker med aktiv utsugningsfunktion, som hindrar att lustgasen sprids i förlossningssalarna, säger Marianne Gertzell, avdelningschef på förlossningen vid Akademiska sjukhuset. I stället leds gasen via rör till en reningsanläggning på våningen under. I maskinen sker en kemisk reaktion där gasmolekylen sönderdelas och omvandlas till vattenånga, alltså kväve och syre. Ingen restprodukt bildas.
– Med tanke på att drygt 4000 barn föds årligen vid Akademiska sjukhuset kan utsläppen minska med över 90 procent. Det är viktigt att alla verksamheter inom sjukhuset hjälper till att minska utsläppen. En positiv sidoeffekt är förbättrad arbetsmiljö. Att vistas i rum med extrema koncentrationer lustgas kan ge trötthet och huvudvärk, fortsätter Marianne Gertzell.
Akademiska sjukhuset är miljöcertifierat enligt internationell standard sedan 2005. All personal engageras i miljöarbetet som exempelvis omfattar källsortering och strategier för att minska utsläpp av antibiotika och andra läkemedel. På operationsområdet har man de senaste fem åren framgångsrikt ersätt lustgas med intravenösa bedövningsmedel och infört ett system där utandningsluft tillvaratas och lustgasen ”återvinns” i ett omedelbart kretslopp.
Källa: Akademiska sjukhuset i Uppsala