Akademiska öppnar intensivvårdsavdelning för barn

Den 3 september invigs en ny intensivvårdsavdelning för barn på Akademiska sjukhuset med två vårdplatser. Målgruppen är barn under 12 år och satsningen innebär att sjukhuset kan ta emot fler svårt sjuka barn från sjukvårdsregionen och övriga landet. Den innebär också en förstärkning inom områden där Akademiska har rikssjukvårdsuppdrag: svåra brännskador och kraniofacial kirurgi.
– Att svårt sjuka barn nu kan vårdas av ett team med bred kompetens, specialiserade på barns specifika behov, innebär en klar kvalitetshöjning. Det finns många fördelar med att barnen samlas på ett ställe. Tidigare vårdades intensivvårdskrävande barn på neonatalavdelningen eller intensivvårdsavdelningar för vuxna; central-, brännskade- och neurointensiven, säger Göran Angergård, verksamhetschef för anestesi- och intensivvård.
Den nya enheten bemannas med 15 specialistsjuksköterskor och 15 undersköterskor, ett team med bred kompetens från allmän intensivvård, neurologisk intensivvård, neonatalvård och brännskadeintensivvård. Att vårda barn inom intensivvården är mycket personalkrävande eftersom barnen kräver täta insatser och uppsyn dygnet runt. Enheten öppnar med två vårdplatser men på sikt är målet sex platser.
Nationellt råder brist på intensivvårdsplatser för barn. Att Akademiska nu startar sådan verksamhet innebär att sjukhuset kan vårda fler svårt sjuka barn och avlasta andra sjukhus med avancerad barnsjukvård. Tidigare har barn vid behov remitterats till andra sjukhus med barnintensivvård, då främst till Astrid Lindgrens barnsjukhus. Det gäller särskilt de yngsta barnen i åldern 0-6 månader. Akademiska räknar nu med fler remitterade barnpatienter från bland annat Norrland och västra Sverige.
Tid & Plats för invigningen:
Måndagen den 3 september 2012
Kl 10-11.00
Grönwallsalens pausrum, ingång 70, bv
Akademiska sjukhuset

Vid invigningen medverkar bland andra Lennart Persson (sjukhusdirektör), Ludvig Larsson (ordförande produktionsstyrelsen), Erika Marjamaa Nilsson (avdelningschef), Göran Angergård (verksamhetschef anestesi- och intensivvård) och Christophe Pedroletti, verksamhetschef pediatrik och Erika Marjamaa Nilsson, avdelningschef för barnintensiven. Även barn och föräldrar med erfarenhet av intensivvård deltar i ceremonin.
 
Källa: Akademiska sjukhuset