Akademiska sjukhuset

D-vitaminbrist är vanligt hos barn som behandlas för och som överlevt en cancersjukdom. Detta kan både leda till benskörhet och ökad infektionskänslighet. Men det saknas
kunskap om hur vanlig vitaminbristen är, vilka konsekvenser detta får samt behovet av extra tillskott. I en ny studie ska forskare vid bland annat Akademiska sjukhuset räta ut frågetecknen, något som uppmärksammas med anledning av internationella barncancerdagen 15 februari.

– Vi vet för lite om hur cancersjuka barn bör behandlas för D-vitaminbrist och
vilka doser som krävs för att återställa normala värden. Förhoppningsvis kan
våra resultat utmynna i nya rekommendationer för vitamintillskott, säger
Britt-Marie Frost, överläkare och sektionschef vid barnonkologiska kliniken på
Akademiska barnsjukhuset, som tillsammans med docent Outi Mäkitie, Karolinska
Institutet, ansvarar för studien som finansieras av Barncancerfonden.
I Sverige insjuknar ungefär 300 barn och ungdomar i cancer varje år. De
vanligaste cancerformerna är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som
tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.
De senaste årens forskning har visat att D-vitamin spelar större roll för hälsan
än man tidigare trott. Vitaminet påverkar skelettets funktion och förebygger
sannolikt även infektioner, hjärt-kärlsjukdom, metabola sjukdomar och cancer.
D-vitaminbrist är vanligt både hos friska barn och barn med kroniska sjukdomar
eller cancer. För dem krävs högre vitamindoser än de gängse för att uppnå rätt
nivåer i blodet.
– Preliminära resultat av finska studier indikerar att cancersjuka barn ofta
drabbas av benskörhet och har D-vitaminbrist. Inte minst med tanke på att
cancersjuka barn löper risk för benskörhet och andra sena biverkningar av sin
behandling, är det extra viktigt att undvika D-vitaminbrist, framhåller
Britt-Marie Frost.
Mer information:
Britt-Marie Frost, överläkare och sektionschef vid barnonkologiska kliniken,
Akademiska barnsjukhuset, 018-611 58 83
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21
FAKTA: Studie om D-vitaminbrist vid barncancer
* Vilka D-vitaminnivåer har cancersjuka barn och hur förändras dessa under
cancerbehandlingens gång?
* Vilka blir konsekvenserna av vitaminbrist: infektionsepisoder och andra
orsaker till sjukhusvistelse mellan cellgiftsbehandlingarna?
* Vilken dos vitamintillskott krävs för att uppnå normala D-vitaminnivåer hos
cancersjuka barn?
* Kan D-vitamintillskott skydda mot negativa konsekvenser av vitaminbrist såsom
benskörhet och ökad infektionsrisk?
FAKTA: Barncancerforskning i Uppsala
* Elva Uppsalaforskare får i år anslag på drygt 13 miljoner kronor från Barncancerfonden. Forskningen syftar till att förbättra behandlingen av AML (akut myeloisk leukemi), den svåraste formen av blodcancer hos barn och som ofta leder till återfall.
* För att underlätta rekrytering av specialistläkare inom barnonkologi gör Barncancerfonden
i år en satsning på 12 miljoner, varav 2,8 miljoner på Akademiska sjukhuset där en ST-läkare redan anställts. Tanken är att fler specialistläkare knutna till barnonkologiska centra ska ges möjlighet att kombinera klinisk tjänstgöring med forskning.
Källa: Akademiska sjukhuset