Akupunktur minskar spädbarnskolik

Akupunktur minskar spädbarnskolik

Kolik drabbar tio procent av alla nyfödda spädbarn och är en stor påfrestning för både barnet och resten av familjen. I sin forskning visar Kajsa Landgren att akupunktur minskar barnens skrikande och att barnens föräldrar oftare upplevde barnens sömn som förbättrad och mag-tarmfunktionen som mer normaliserad. Den 16 december lägger Kajsa Landgren fram sin omdiskuterade avhandling.

För de flesta kolikbarn har skrikandet klingat av när barnet når tre månaders ålder men medan koliken pågår är det en stor belastning för hela familjen. Föräldrarna är utmattade, frustrerade och lider med sina skrikande barn. Även för personalen på barnavårdscentralerna är det stressande att möta familjerna med kolikbarn. De läkemedel som används är antingen verkningslösa eller behäftade med biverkningar och det är angeläget att finna en säker och effektiv behandling.
Under studien där man gav barnen akupunktur i punkten L14, uppvisades inga negativa effekter, utan istället förbättrades barnens kolikbesvär.
– Akupunktur används i flera länder mot spädbarnskolik, trots att det bara har funnits ett fåtal studier. Våra studier visar att redan efter en veckans behandling med akupunktur skriker barnen mindre och såväl barnens lidande som påfrestningar i familjelivet minskar. Dock behövs det fortsatt forskning för att undersöka effekten av olika akupunkturpunkters effekt vid kolik och vilka behandlingsintervall som är bäst, säger Kajsa Landgren.
Disputationen äger rum kl 13.00 i SSSH-salen, Health Sciences Centre, Baravägen 3, Lund.
Avhandlingens titel: “Infants with colic. Parents´ experiences in short and long perspectives and the effect of acupuncture treatment on crying, feeding, stooling and sleep”.
Läs mer: http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12588&postid=2214251
Källa: Lunds Universitet