Amningslängden är relaterad till bentätheten

Bentätheten minskar efter förlossningen – men bara hos de kvinnor som ammar i minst fyra månader. Amningslängden är däremot inte relaterad till D-vitaminnivåerna. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin.
D-vitamin är ett hormon vars viktigaste uppgift är att reglera kalciumbalansen i kroppen och det finns teorier om ett samband mellan mammans D-vitaminnivåer och hennes benhälsa under graviditet och amning.
En ny avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet visar att det finns ett samband mellan amningslängden och bentätheten efter förlossningen – men det tycks inte bero på D-vitaminnivåerna.
– Vi hade en teori om att D-vitaminstatusen eventuellt skulle minska hos de kvinnor som ammade länge, eftersom D-vitamin överförs från mamma till barn genom bröstmjölken. Men vi fann ingen förändring i genomsnittlig D-vitaminstatus under det första året efter förlossningen, och inte heller något samband mellan amningslängd och variationer i D-vitaminnivåerna, säger Petra Brembeck, forskare vid Sahlgrenska akademin.
De faktorer som var relaterade till D-vitaminnivåerna var istället kvinnornas exponering för sol (mätt som årstid och resor till sydliga breddgrader) samt eventuellt användande av D-vitamintillskott.
Däremot visade studien att bentätheten minskade med upp till fyra procent bland annat i ländryggen, höften och skenbenet under de fyra första månaderna efter förlossningen – men bara hos de kvinnor som ammade i minst fyra månader. 1,5 år efter förlossningen sågs fortfarande en minskad bentäthet jämfört med precis efter förlossningen, hos de kvinnor som ammat i minst nio månader.
I studien följdes 95 kvinnor från slutet av graviditeten till 1,5 år efter förlossningen. Kvinnornas bentäthet mättes och D-vitaminstatusen i blodet analyserades vid varje besök.
– Längre amningslängd var relaterad till större minskningar i bentäthet efter förlossningen, medan en högre kroppsvikt istället var relaterad till en mindre minskning i bentäthet efter förlossningen. Våra resultat antyder också att ett högt kalciumintag kan vara skyddande för förändringarna i bentäthet, säger Petra Brembeck.
En längre uppföljning än 1,5 år efter förlossningen behövs, enligt Petra Brembeck, för att ytterligare studera om kvinnor som ammar länge återhämtar sina benmineraler efter avslutad amning, eller om benförändringarna kan leda till en ökad risk för frakturer senare i livet.
Fakta om studien
I studien ingick 95 gravida kvinnor och en kontrollgrupp med 20 kvinnor som varken var gravida eller ammade. Kvinnorna kom på fem besök från slutet av graviditeten till 1,5 år efter förlossningen. Blodprover samlades in för analys av bland annat 25-hydroxyvitamin D, och kvinnorna fick svara på frågor om bland annat amningsvanor och solexponering. Vid alla tillfällen efter förlossningen mättes benstatus med dual energy X-ray absorptiometry (DXA) och high-resolution peripheral quantitative computed tomography (HR-pQCT).
Avhandlingen Vitamin D status and skeletal changes during reproduction – A longitudinal study from late pregnancy through lactation försvarades den 16 oktober.
Länk till avhandlingen: : http://hdl.handle.net/2077/39545
Källa: Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet