Annonsera

Information till dig som är annonsör
Sedan 1 januari 2009 kommer BarnBladet ut sex nummer per år och har en upplaga om 4.000 ex.

Barnbladet distribueras, förutom till medlemmarna i Riksförbundet för Barnsjuksköterskor, också till barnavårdscentraler, vårdcentraler, barndietister, bibliotek och andra prenumeranter.

2021

Temanummer
1. Ortopedi
2. Barn som rättighetsbärare
3. Kost som behandling
4. Migration och hälsa
5. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar & kommunikation
6. Barnsjuksköterskans hälsofrämjande arbete

Kontaktuppgifter och intresseanmälan
E-post: ansvarig.utgivare.barnbladet@barnsjukskoterska.se