Annonsera

Information till dig som är annonsör
Sedan 1 januari 2009 kommer BarnBladet ut sex nummer per år och har en upplaga om 4.000 ex.

Barnbladet distribueras, förutom till medlemmarna i Riksförbundet för Barnsjuksköterskor, också till barnavårdscentraler, vårdcentraler, barndietister, bibliotek och andra prenumeranter.

2020

Temanummer
1. Ungdomshälsa
2. Klinisk prövning (Mässutgåva)
3. Barnet i Tiden
4. Sexuell Hälsa
5. Våld mot barn
6. Rekrytera & Behålla

För datum och priser kontakta
Charlotte Dunder på STODAB:
Tel: 042-70 250
E-post: charlotte.dunder@stodab.se