Annonsera

Information till dig som är annonsör
Sedan 1 januari 2009 kommer BarnBladet ut sex nummer per år och har en upplaga om 4.000 ex.

Barnbladet distribueras, förutom till medlemmarna i Riksförbundet för Barnsjuksköterskor, också till barnavårdscentraler, vårdcentraler, barndietister, bibliotek och andra prenumeranter.

2022

Temanummer
1. Nära Vård
2. Kommunikation och språkbarriärer
3. Uppskjuten vård
4. Neonatal omvårdnad
5. Smärta
6. Pubertet och sexualtitet

Kontaktuppgifter och intresseanmälan
E-post: annons@barnbladet.se