Antibiotika överanvänds i undernäringsbehandling

Det finns inga betydande fördelar med att rutinmässigt använda antibiotika i behandling av undernärda barn. Det visar en studie som Läkare Utan Gränser har utfört bland 2 000 barn i Niger, som publiceras i The New England Journal of Medicine.
– Det fanns ingen betydande skillnad i barnens återhämtning bland de som fick amoxicillin jämfört med de som fick placebobehandling. Det utmanar den rådande åsikten att det är nödvändigt att rutinmässigt använda antibiotika när man behandlar undernärda barn, säger Myrto Schaefer, vice medicinsk chef för Läkare Utan Gränser.
Studien som utfördes i Madarounfa, Niger, mellan oktober 2012 och november 2013, var en så kallad dubbelblind, placebo-kontrollerad prövning på 2 399 barn med okomplicerad allvarlig akut undernäring.
Under prövningen fick slumpmässigt utvalda barn som var mellan sex till 59 månader antingen amoxicillin-antibiotika eller placebo i sju dagar. I den grupp som fick amoxicillin återhämtade sig 65,9 procent av de undernärda barnen, i placebogruppen var det 62,7 procent.
Världshälsoorganisationen WHO och FN rekommenderar ett brett användande av antibiotika vid undernäringsbehandling men det finns väldigt lite bevis för att det behövs för okomplicerade fall av allvarlig akut undernäring.
– Med tanke på den växande antibiotikaresistens ett rutinmässigt användande medför och de konsekvenser det har för folkhälsan, bör nuvarande behandlingsmetoder för undernäring ifrågasättas och ytterligare studier göras, säger Rebecca Grais, chef för Epicentre, ett forskningscenter som tillhör Läkare Utan Gränser.
– Studien visar att det under vissa förhållanden går att utelämna antibiotika i standardbehandlingar utan att det äventyrar barnets återhämtningsförmåga.
 
Källa: Läkare Utan Gränser