Bra att screena barn för språkstörning redan vid 2,5 års ålder

För att tidigt upptäcka språk- och kommunikationsstörningar screenas barn inom barnhälsovården vid 2,5 eller 3 års ålder. De kan med fördel screenas redan vid 2,5 års ålder, enligt forskning i Uppsala. – Studiens resultat visar att det är säkert att flytta screeningen från 3 till 2,5 år. Screeningen behöver dock ske i en tvåstegsprocess så att de barn som inte klarar testet, men inte uppvisar bristande kontakt- och samspelsförmåga, följs upp vid 3 år, säger …

Läs merBra att screena barn för språkstörning redan vid 2,5 års ålder

Fråga barnen vad de tycker om vården

Barn har rätt att vara delaktiga i sin vård, men i praktiken är det en utmaning. För att vårdavdelningar och vårdmottagningar bättre ska kunna ta reda på om barnen känner sig delaktiga har en forskare vid Högskolan i Halmstad tagit fram ett frågeformulär som riktar sig direkt till barnen. Både barnkonventionen, som är en del av svensk lag sedan årsskiftet, och patientlagen slår fast barns rätt till delaktighet. Britt-Mari Gilljam vid Högskolan i Halmstad har …

Läs merFråga barnen vad de tycker om vården

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa får fler skador

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa drabbas i högre utsträckning av skador än andra barn. Risken är förhöjd upp till 17 års ålder men allra störst under det första levnadsåret, visar en från Karolinska Institutet. Mellan 7–11 procent av alla barn i Sverige har en förälder som diagnostiserats med psykisk ohälsa inom specialistvård, enligt forskarnas uppskattningar. Stödjande insatser har hittills fokuserat mest på att motverka försummelse, i lägre utsträckning på att förhindra olyckor och skador. …

Läs merBarn till föräldrar med psykisk ohälsa får fler skador

Mår unga sämre i en digital värld?

Dagens barn och unga tillbringar stor del av sin vakna tid i olika digitala världar. Även om förekomsten av allvarligare psykiska sjukdomar är oförändrad så uppger fler unga psykiska besvär sedan mobilen blev deras främsta följeslagare. Konsumtionen av sjukvård och antidepressiva läkemedel har också ökat. Är det en slump eller finns det ett samband? Mind har undersökt kopplingen mellan digitala medier och ungas psykiska välbefinnande genom att sammanställa det vetenskapliga nutidsläget, med ett särskilt fokus …

Läs merMår unga sämre i en digital värld?

Fler barn och unga får vård och behandling för psykisk ohälsa

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar, och det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling. Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar. Det framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen. Rapporten är den första i sitt slag där situationen i landets regioner avseende psykiatrisk vård och behandling till barn och unga jämförs. Ett …

Läs merFler barn och unga får vård och behandling för psykisk ohälsa

Epilepsimedicin hämmar hjärntumörer hos spädbarn

Medicin som används mot en viss typ av epilepsi kan vara ett nytt sätt att behandla elakartade hjärntumörer hos spädbarn. Forskare från Uppsala universitet, i samarbete med amerikanska och brittiska kollegor, har kunnat visa att en specifik mTOR-hämmare kan ta sig över blod-hjärnbarriären och både nå och attackera tumören där den finns. Varje år drabbas cirka 100 barn av hjärntumörer i Sverige. Medulloblastom är den vanligaste typen av elakartad hjärntumör hos barn och spädbarn. Strålning …

Läs merEpilepsimedicin hämmar hjärntumörer hos spädbarn

Nästan varannan kommun saknar strategi för att förverkliga barnets rättigheter

Nästan varannan svensk kommun, 45 procent, saknar en strategi för hur de ska implementera barnkonventionen i samband med att den blir svensk lag vid årsskiftet. Sju procent svarar att de inte vet. Det visar en ny kartläggning som Bris har gjort. – Idag finns det omfattande brister kring barnets rättigheter. Barn vittnar dagligen till Bris att de inte blir lyssnade på, inte får stödet de behöver eller får tillräcklig information i kontakt med det offentliga. …

Läs merNästan varannan kommun saknar strategi för att förverkliga barnets rättigheter

Framgångsrik studie i Bangladesh av svensk diarrévaccinkandidat

I The Lancet Infectious Disease rapporteras nu positiva resultat från en studie där spädbarn och små barn som fick Etvax, en svensk vaccinkandidat i drickform, visat oväntat starkt immunsvar mot etec-bakterier. Etec, enterotoxinbildande E. coli, är en mycket vanlig orsak till diarré hos barn. Studien omfattade 430 barn i Bangladesh, från sex månader till fem år gamla. Vid två tillfällen fick alla barnen dricka en bikarbonatlösning för att neutralisera magsyra. Lösningen gavs till spädbarn med sked, …

Läs merFramgångsrik studie i Bangladesh av svensk diarrévaccinkandidat

Utsatta barn utvisas med våldsamma föräldrar

I november är det 30 år sedan Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling, ändå kan barn som utsätts för vanvård och/eller våld i hemmet i Sverige fortfarande utvisas tillsammans med sina våldsamma föräldrar. Detta trots att Barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i Sverige. Asylsökande barn är inget undantag. Nu har Rädda Barnens Ungdomsförbund och Röda Korsets Ungdomsförbund gått ihop för att kämpa för denna utsatta grupp.   – Vi vill se en ändring i …

Läs merUtsatta barn utvisas med våldsamma föräldrar

Växelvis boende funkar bra när barnen har en nära relation till båda föräldrarna

Att bo växelvis hos separerade föräldrar fungerar som bäst om barnet har inflytande över sin boendeform och har goda och nära relationer med var och en av föräldrarna. En ny avhandling från Göteborgs universitet identifierar flera områden som har betydelse för hur barn och unga upplever sin familjemodell.  – Många av barnen som deltog i studien hade en stark längtan att dela vardagslivet med båda föräldrarna – men bara om de hade en nära och …

Läs merVäxelvis boende funkar bra när barnen har en nära relation till båda föräldrarna