Barnbladet nr 6 ute nu!

I detta nummer kan ni läsa om Barnsjuksköterskans hälsofrämjande arbete.