Barnläkare i Landstinget Dalarna bakom nytt test för borrelia hos barn

Nu finns ett helt nytt test som i ett tidigare stadium kan hjälpa till att kartlägga om ett barn drabbats av borrelia. Bakom testet står Barbro Hedin Skogman, forskare vid Centrum för klinisk forskning (CKF) och överläkare på barnkliniken vid Landstinget Dalarna.
Testet kallas NeBoP-test (finns bifogat i pdf och Word) och bygger på att man genom att poängsätta några viktiga symptom och lab-värden hos barnet kan fastslå misstänkt borreliainfektion i nervsystemet (neuroborrelios) och snabbare sätta in antibiotikabehandling.
-Tidigare har man fått invänta diagnostiska lab-test för att säkerställa diagnosen neuroborrelios, vilket fördröjt insättandet av behandlingen. Med NeBoP-testet får vi tidigt ett stöd i beslutet om huruvida antibiotikabehandling ska sättas in. Ju tidigare insättning av antibiotika vid neuroborrelios desto bättre, säger Barbro Hedin Skogman.
Borrelia vanlig infektion
Borrelia är en bakterie som sprids via fästingbett till människa. Infektionen kan spridas från huden till nervsystemet och barnet får då neuroborrelios. Borrelia är den vanligaste fästingburna infektionen i Sverige men man vet inte hur vanlig infektionen är då den inte är anmälningspliktig. Symtomen kan vara ansiktsförlamning, huvudvärk, trötthet, nackvärk, utstrålande smärta och ibland feber.
Borrelia är inte akut farligt eller livshotande. Med rätt diagnos och antibiotikabehandling blir barnen i de allra flesta fall helt återställda. Några få patienter kan få kvarstående besvär i form av huvudvärk, koncentrationssvårigheter eller mild till måttlig kvarstående ansiktsförlamning.
Klinisk studie gjord
NeBoP-testet har utvärderats i en klinisk studie och resultaten har publicerats i BMC Pediatrics och Läkartidningen (länkar till artiklarna finns bifogade).
-Det har inte funnits ett test som detta tidigare och det har därmed funnits en osäkerhet kring tidig antibiotikabehandling av barn med neuroborrelios. Nu kan vi på goda grunder påbörja behandling direkt vilket gynnar patienten, säger Barbro Hedin Skogman.
Källa: Landstinget Dalarna