Barnöverviktsbehandling i ett familjeperspektiv

Sveriges första mottagning för överviktiga barn
och ungdomar och deras familjer öppnar i Malmö

I Malmö finns det många överviktiga barn och ungdomar som inte få den hjälp de behöver för att nå en hälsosam vikt. 25 % av 10-åringarna i Malmö har övervikt eller sjukdomen fetma. Har barnet sjukdomen fetma kan man få hjälp på de olika fetmamottagningar som finns i Skåne. Men har man barn som ligger precis under fetmagränsen får familjen inte alltid den professionella hjälp den behöver.  Därför startar Ulla Börjeson Munk, som arbetat med barnfetma i 12 år nu BarnÖverviktsmottagningen Humlan i centrala Malmö.
Ulla Börjeson Munk är leg sjuksköterska, barnsjuksköterska samt familjeterapeut steg 1. Hon var med och startade Barnöverviktsenheten Region Skåne. Ulla Börjeson Munk har träffat tusentals familjer med barn i åldrarna 2-18 år som har sjukdomen fetma i enskilda familjemöten, men även i familjegrupps- möten (viktskolor), och har anordnat och deltagit i olika dagläger för barn och tonåringar.
– Av våra 10 åringar i Malmö är 18 % flickor överviktiga och 19 % av pojkarna.  Andelen av 10 -åringarna som har fått sjukdomen fetma i Malmö är 7 % både hos flickorna och hos pojkarna. Även de barn som inte nått gränsen fetma behöver hjälp, därför startar jag min mottagning, säger Ulla Börjeson Munk.
BarnÖverviktsmottagningen Humlan arbetar med en relationsmodell som heter SOFT (Standard Obesitas familjeterapi). Överviktsarbete är ett föräldra- och familjearbete, därför är det viktigt att arbeta med hela familjen och dess nätverk.
–        Det handlar om att stärka barnets självförtroende. Vad är ditt barn bra på? Att ta vara på familjens alla kunskaper och resurser. Vad gör ni bra i er familj? På BarnÖverviktsmottagningen Humlan pratar vi om vad som är bra mat, hur mycket man ska äta för att få en hälsosam vikt, samt om fysisk aktivitet och lek. Barn och ungdomar ska utvecklas och ska därför inte banta, utan växa in i sin vikt genom förändringar eller justeringar i vad barnet äter, antal portioner, dricker och den fysiska aktiviteten i vardagen. Allt detta gör Humlan med ett professionellt familjeperspektiv där familjebaserad teori integreras med evidensbaserad medicinsk praxis, säger Ulla Börjeson Munk.
BarnÖverviktsmottagningen Humlan har i dag inget av tal med Region Skåne men för en dialog med politiker och tjänstemän för att få ett avtal där högkostnadskort gäller.
Siffror från Malmös 10 stadsdelar över antal överviktiga barn i skolår 4 (10 år) 2010/2011:
Flickor: Övervikt 18 %, Fetma 7 %, Övervikt + fetma 25 %
Pojkar: Övervikt 19 %, Fetma 7 % Övervikt +fetma 26 %
Källa: Välfärds- och tillväxtrapporten 2011
Källa: www.humlanmottagningen.se