Barnsmärta i fokus vid symposium i Lund

Barn som utsätts för stark, upprepad och/eller kraftig smärta riskerar att drabbas av ökade smärtreaktioner och långvarig smärta. Detta är ett av de ämnen som kommer diskuteras vid Svenska barnsmärtsymposiet som hålls på Kulturen i Lund 23-24 april och arrangeras av Svensk barnsmärtförening.
– Nyfödda barn som utsätts för smärta och stress tidigt i livet, när hjärnan fortfarande är under utveckling, har en ökad smärtkänslighet i jämförelse med äldre barn och vuxna. Det kan medföra restsymptom som kan bli långvariga. Vård i föräldrarnas närhet och med stöd av dem är väsentligt för att minska dessa risker, säger Elisabeth Norman, specialist i neonatologi på SUS.
Hon är en av föreläsarna på det Svenskt barnsmärtsymposium som anordnas av Svensk barnsmärtförening, där flera medarbetare från SUS är aktiva. Temat för 2015 är Postoperativ och intensivvårdsrelaterad smärta och stress hos barn i alla åldrar. Deltagare är medarbetare inom barnsjukvården från hela Sverige.
Även Ulla Caverius, specialist i anestesi, intensivvård och smärtlindring på SUS, kommer att föreläsa vid symposiet om ”När akut smärta blir långvarig”.
– Akut smärta efter en operation kan leda till långvarig smärta för det opererade barnet. Oro för smärta hos föräldrarna är faktiskt en av faktorerna som kan påverka förekomsten av långvarig smärta, säger Ulla Caverius. Hon hoppas att barnsmärtsymposierna som hålls varje år ska hjälpa medarbetarna i mötet med patienten.
– Ökar vi medarbetarnas kunskap om hur smärta hos barn kan behandlas, kan vi minska lidandet i stunden och kanske förebygga uppkomsten av långvarig smärta, säger Ulla Caverius.
 
Källa: Region Skåne