Bättre möjligheter att undersöka små barns lungor

En komplett barnlungfysiologisk utrustning möjliggör nu att följa barn med kroniska lungsjukdomar, som till exempel cystisk fibros och snabbt avslöja en försämring och behandla den innan kroniska skador uppstår. En annan viktig grupp är för tidigt födda barn med lungproblem.
Barnmedicin 2 och Fysiologkliniken på Karolinska Huddinge har sedan många år samarbetat vad gäller lungfunktionsundersökningar på barn. Samarbetet har utvecklats och förstärkts genom åren. Nu har man tillsammans invigt en barnlungfysiologisk enhet.
– Tidigare metoder mäter främst förändringar i stora och medelstora luftrör. Funktionen i de små luftrören är lika viktiga att mäta, men betydligt svårare. De små luftrören kallas därför ofta lungans tysta zon. Senaste tillskottet av mätutrustning ger möjlighet att även bedöma funktionen i de små luftrören genom gas in- och utsköljningsteknik. Detta gör att vi nu kan utföra en komplett bedömning av lungans funktion och därmed ligger vi i den internationella frontlinjen för lungfunktionsundersökningar på små barn, säger överläkare Lars Lagerstrand, Fysiologkliniken. Denna mätning har fördelen att den även kan användas på äldre barn och vuxna och att normalvärdet är i princip oförändrat i alla åldrar. Tekniken lämpar sig därför särskilt väl för att följa kroniska lungsjukdomar.
Källa: Karolinska Universitetssjukhuset