Call for abstracts. Nationella ungdomsmottagningskonferensen 2014

Nu är det dags att anmäla föredrag och posters till den nationella ungdomsmottagningskonferensen 2014.
Ungdomsmottagningskonferensen arrangeras den 2 – 4 april 2014 på Stockholm Waterfront Congress Center i Stockholm av Stockholms skolors ungdomsmottagning, SKUM. Tema för konferensen är: TILLSAMMANS i framtid och förändring
Ungdomsmottagningskonferensen riktar sig till personal som arbetar med unga och unga-vuxna, företrädesvis på ungdomsmottagningar, men även inom elev- och skolhälsa samt barn- och ungdomspsykiatri.
Ungdomsmottagningskonferensen 2014 har fokus på ungas hälsa och hälsofrämjande insatser inför framtiden i såväl ett tvärvetenskapligt som ett tvärprofessionellt perspektiv. Målet är att förmedla kunskap och nya rön samt möjliggöra och uppmuntra till samarbete och samverkan mellan olika verksamheter.
Antalet deltagare beräknas till drygt 750 personer från hela Sverige.
Anmäl Ditt föredrag/Din poster på: www.umstockholm2014.se
Sista dag för anmälan av föredrag och posters är den 31 december 2013.
 
Kontaktuppgifter:
Eddie Sandström                                              Joachim Åkerlind
e-mail: eddie.sandstrom@stockholm.se          e-mail: joachim.akerlind@stockholm.se
tel: +46 (0)8 – 508 32 747                  tel: +46 (0)8 – 508 32 743
alt +46 (0)76 – 123 27 47
Stockholms skolors ungdomsmottagning, Observatoriegatan 20, 113 29 Stockholm
tel: +46 (0)8 – 508 32 740 www.stockholm.se/ungdomsmottagning
Marianne Wiksten-Almströmer, Bitr.enhetschef, MD, PhD
Stockholm 2013-08-28