Fler barn och unga får vård och behandling för psykisk ohälsa

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar, och det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling. Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar. Det framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen. Rapporten är den första i sitt slag där situationen i landets regioner avseende psykiatrisk vård och behandling till barn och unga jämförs. Ett …

Läs merFler barn och unga får vård och behandling för psykisk ohälsa

3,2 miljoner kronor till projekt för att stärka barns trygghet i familjer med missbruk

3,2 miljoner kronor till projekt för att stärka barns trygghet i familjer med missbruk Forskning visar att många barn far illa i familjer med missbruk. Idag erbjuds en rad insatser till familjer med missbruksproblem, men det är oklart vilka effekter dessa insatser ger. Forskningsprojektet ”Jag & min familj” på Högskolan Dalarna ska utveckla ett öppenvårdsprogram som involverar hela familjen med särskilt fokus på barnens delaktighet. Effekterna ska sedan prövas i en studie. De flesta insatser …

Läs mer3,2 miljoner kronor till projekt för att stärka barns trygghet i familjer med missbruk

Ökad känslighet för gluten vanligt hos barn med CP

Barn med CP (cerebral pares) växer ofta dåligt och riskerar undernäring. När medicinforskaren Reidun Stenberg vid Örebro universitet undersökte vad som låg bakom, upptäckte hon att många av dessa barn har antikroppar mot gluten, trots att de inte har den tarmskada som ses vid glutenintolerans, celiaki. En förklaring kan vara att de har en tarmpåverkan som gör att ofullständigt bearbetade födoämnen tar sig ut i blodet och aktiverar kroppens immunsystem. – Vi har sett förhöjda …

Läs merÖkad känslighet för gluten vanligt hos barn med CP

Välfungerande intervju för ungdomar med psykosociala problem

Josefine Börjesson vid Umeå universitet har utvärderat den svenska varianten av intervjuformuläret Adolescent Drug Abuse Diagnosis, ADAD. Resultaten visar att instrumentet sammanfattar ungdomars allmänna status på ett bra sätt, och kan bidra till att behandlingen fokuseras på rätt områden. Många ungdomar med allvarliga psykosociala problem vårdas och behandlas på särskilda ungdomshem. För att redan vid inskrivningen få en bred bild av deras situation och aktuella problematik används sedan länge den strukturerade intervjun Adolescent Drug Abuse …

Läs merVälfungerande intervju för ungdomar med psykosociala problem

Growing up with Fetal Alcohol Spectrum Disorders

Saint Louis University researchers in the department of family and community medicine have received an $880,000, three-year grant from the Centers for Disease Control (CDC) to develop and test a new program aimed at helping older children and young adults with Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) successfully transition into adulthood. The new program will focus on teaching important life skills, such as how to cope with new situations and minimize disruptive behaviors that could lead …

Läs merGrowing up with Fetal Alcohol Spectrum Disorders

Teen Smoking Linked to Drinking and Drug Use

New research by Weill Cornell Medical College researchers looks at the specific ways parents and peers influence teenagers to smoke, drink and use marijuana in combination. Among their findings: attitudes toward smoking influenced teenagers’ use of multiple drugs (smoking, drinking and marijuana), and that this manifested itself differently in boys and girls. For girls, friends were shown to be central. Ambivalent or permissive attitudes within their social group toward smoking were associated with poly-drug use …

Läs merTeen Smoking Linked to Drinking and Drug Use

Intensivt drickande bland skolelever kan påverkas av föräldrar

Den totala alkoholkonsumtionen minskade under 2008. Samtidigt dricker var fjärde niondeklassare sig berusad en gång i månaden eller oftare. Sju av tio föräldrar känner dessutom till att barnen dricker, så drickandet är inget som sker i smyg. Nu visas IQ-filmen ”Säg emot” i TV för att påminna föräldrar och andra vuxna om det kloka med att föregå med gott exempel. Nyligen presenterades siffror som visar att den totala alkoholkonsumtionen förra året var 9,5 liter ren …

Läs merIntensivt drickande bland skolelever kan påverkas av föräldrar

Skador hos barn exponerade för alkohol under graviditet – nya rön

Den 20-21 januari arrangerade Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut en konferens om alkoholens risker för foster och barn. Konferensen behandlade hur alkohol påverkar barn under graviditeten och vad föräldrars alkoholvanor senare kan betyda under småbarnstiden. De senare årens forskning har gett nya insikter om att även måttliga mängder alkohol under känsliga stadier har större effekt på hjärnans utveckling än man tidigare trott. Läs mer om detta i nummer 2.09 av BarnBladet