Allergiproblem och astma kan inte förebyggas med amning

Huruvida amning kan skydda mot astma och allergier har länge debatterats. I en ny studie från Uppsala universitet, SciLifeLab, visar forskare att amning snarare kan öka risken för hösnuva och eksem, medan amning inte verkar påverka risken att utveckla astma. Resultaten från studien är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology. Risken att utveckla astma och allergi påverkas av gener, miljö och livsstilsfaktorer. Många riskfaktorer är väletablerade, så som att rökning …

Läs merAllergiproblem och astma kan inte förebyggas med amning

Ökad risk för astma om mormor rökte under graviditeten

Rökte din mormor när hon var gravid? I så fall har du och dina syskon runt 20 procent större risk att drabbas av astma. Det visar en ny, stor studie vid Umeå universitet. Resultaten presenterades den 30 september vid en europeisk lungkongress i Amsterdam. Andelen barn med astma har ökat snabbt de senaste 50 åren. Ett välkänt samband är att kvinnor som röker under graviditeten oftare får barn med astma och luftvägsbesvär. I en ny …

Läs merÖkad risk för astma om mormor rökte under graviditeten

Spädbarnseksem leder ofta till astma

Eksem hos spädbarn är en stark varningsklocka för fortsatta allergiska besvär längre upp i åldrarna. I en nypublicerad studie från Linköpings universitet hade nästan var tredje barn med eksem utvecklat astma vid tio års ålder. – Styrkan med den här studien är att vi undersökt de 123 deltagarna noggrant och följt en hög andel av dem i tio år. Vi har använt moderna kliniska verktyg som verifierar förekomsten av astma och en vetenskaplig metod, SCORAD, …

Läs merSpädbarnseksem leder ofta till astma

Spädbarnseksem leder ofta till astma

Eksem hos spädbarn är en stark varningsklocka för fortsatta allergiska besvär längre upp i åldrarna. I en nypublicerad studie från Linköpings universitet hade nästan var tredje barn med eksem utvecklat astma vid tio års ålder. – Styrkan med den här studien är att vi undersökt de 123 deltagarna noggrant och följt en hög andel av dem i tio år. Vi har använt moderna kliniska verktyg som verifierar förekomsten av astma och en vetenskaplig metod, SCORAD, …

Läs merSpädbarnseksem leder ofta till astma

Mångfald av bakterier skyddar mot allergi

En stor mångfald och variationsrikedom av bakterier i tarmen skyddar barn mot allergier – snarare än vissa enskilda bakteriesläkten. Det visar en fullständig kartläggning av tarmfloran hos allergiska och friska barn som utförts vid Linköpings universitet. Att vårt immunförsvar stöter på för få bakterier under uppväxten har lanserats som förklaring till den ökande andelen allergiska barn. Men det har varit svårt att belägga hypotesen vetenskapligt. – Studien som vi gjort i samarbete med Karolinska institutet …

Läs merMångfald av bakterier skyddar mot allergi