Otillräcklig smärtbehandling efter tonsillkirurgi bidrar till att barn lider i onödan

Tonsillkirurgi har vid upprepade tillfällen identifierats orsaka en signifikant postoperativ smärta vilken ofta kvarstår under flera dagar. Smärtbehandling efter tonsillkirurgi är många gånger otillräcklig vilket bidrar till såväl onödigt lidande för patienter och deras närstående som ett stort antal patientkontakter med hälso- och sjukvården. Detta framkommer i Fredriks Alms forskning som du kan läsa mer om i Barnbladet #1.

Ny design!

Med en helt ny design smäller vi upp portarna till det nya året! Om inte Barnbladet nr 1 redan landat i din brevlåda borde den komma när som helst. Kanske har du hört att det pratas om ”nära vård”, men haft svårt att få kläm på vad det står för? Du är inte ensam, i detta nummer försöker vi reda ut begreppet och ge några exempel på hur man kan arbeta med det ute i verksamheten. …

Läs merNy design!

Vart femte barn rapporterar en matöverkänslighet, många saknar en korrekt diagnos

Rapporterad födoämnesöverkänslighet är vanligt bland skolbarn i Norrbotten, visar en avhandling från Umeå universitet. Barn som undvek mjölk, fisk, ägg eller vete på grund av födoämnesöverkänslighet hade inte sämre livskvalitet jämfört med jämnåriga som åt normalkost. Även om en födoämnesprovokation som genomförts i studien visade att många barn skulle kunna återintroducera livsmedlet, var rädsla för reaktioner ett hinder för återintroduktion. I en stor populationsbaserad studie med 2 585 barn i åldern 7-8 år i Norrbotten …

Läs merVart femte barn rapporterar en matöverkänslighet, många saknar en korrekt diagnos

Föräldrarna viktiga vid rehabilitering av unga med förvärvade hjärnskador

Unga som drabbas av hjärnskador behöver ofta omfattande rehabilitering. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att föräldrarna och ungdomarna själva kan bidra till att förstå vilken sorts rehabilitering som behövs genom att utforska hur tal och språk fungerar i hemmiljön. Varje år drabbas cirka 2 000 barn och ungdomar i Sverige av en hjärnskada. Vanligaste orsaken är trafik- och fallolyckor, men hjärnskador kan även uppstå efter till exempel en hjärntumör eller blödning i hjärnan. …

Läs merFöräldrarna viktiga vid rehabilitering av unga med förvärvade hjärnskador

Ultraljud upptäcker hjärtfel efter kirurgisk korrektion på spädbarn

Med en nyare form av ekokardiografi, en ultraljudsmetod, kan man på ett icke-invasivt sätt undersöka hjärtmuskulaturen för att identifiera påverkad hjärtfunktion hos barn som opererats för förträngning av stora kroppspulsådern. Kirurgisk korrektion på spädbarn med förträngning av stora kroppspulsådern är en vanlig och ofta livsnödvändigt åtgärd. Men forskning från Umeå universitet visar nu att nyare ekokardiografiska metoder kan och borde användas för att upptäcka tidig och asymtomatisk påverkan på hjärtmuskeln efter operationen. – Vår forskning …

Läs merUltraljud upptäcker hjärtfel efter kirurgisk korrektion på spädbarn

Tre av fyra barn har umgänge med sina våldsamma fäder

Tre av fyra barn har umgänge med pappor som varit våldsamma mot mammorna när familjen levde tillsammans. Det visar Anna L Jonhed i sin avhandling i socialt arbete vid Örebro universitet. Familjeideal och underskattning av barnens egen kompetens är några möjliga förklaringar enligt henne. Det går inte att dra allmänna slutsatser utifrån studierna, påpekar Anna L Jonhed (tidigare Anna Forsell). Urvalet är inte slumpmässigt utan barnen uppfyller ett antal kriterier: utsatta för våld, mellan 3 …

Läs merTre av fyra barn har umgänge med sina våldsamma fäder

Våld och kränkningar mot barn med funktionsnedsättningar

Det är sedan länge känt att barn med funktionsnedsättningar i högre grad utsätts för våld från jämnåriga, våld i hemmet, sexuella övergrepp, tvångssterilisering, tvångsaborter och våld som sker under behandling. Trots kritik från FN har Sverige länge saknat en samlad bild av hur dessa barn har det. Två LiU-forskare har nu på uppdrag av Socialdepartementet och Allmänna Barnhuset kartlagt kunskapsläget i en rapport. – Barn med funktionsnedsättningar har samma rättigheter som andra barn, men det …

Läs merVåld och kränkningar mot barn med funktionsnedsättningar

Hälsocoach får fart på stillasittande elever

Bilskjuts till skolan, stillasittande plus för mycket skärmtid gör Sveriges unga mindre fysiskt aktiva. Allt färre av dem når upp till de internationella rekommendationerna om fysiskt aktivitet. Men en hälsocoach i skolan kan bryta mönstret, enligt en ny avhandling vid Göteborgs universitet. En hälsocoach anställdes under två år på 20 procent i en västsvensk grundskola i en mellanstor kommun. Uppgiften var bland annat att planera och driva lekfulla fysiska aktiviteter liksom annat hälsofrämjande arbete. Alla …

Läs merHälsocoach får fart på stillasittande elever

Lyssna på barnen – och lindra skräcken för nålstick

Är du rädd för att ta blodprov? För ett barn kan skräcken för nålsticket bli traumatiskt – rädslan kan i värsta fall hänga kvar i resten av livet. För att ta reda på vad för slags stöd barnen vill ha har forskaren Katarina Karlsson pratat med de viktigaste personerna – barnen själva. – Små barn är kompetenta och medagerande personer som bör lyssnas på. Gör man det och låter barnet ledsaga den vuxne i hur …

Läs merLyssna på barnen – och lindra skräcken för nålstick

Avhandling om näringstillförsel grund för nya rutiner i vården av för tidigt födda

Många för tidigt födda barn får för lite näring, enligt en ny svensk studie. Förbättrad näringstillförsel under livets första veckor minskar risken för såväl tillväxthämning som ögonsjukdom. Fler dietister inom neonatalvården kan minska risken för undernäring hos för tidigt födda.   – Allt fler barn som föds extremt för tidigt kan idag räddas till livet. Att förbättra hälsan och prognosen för dessa barn är en stor och viktig utmaning för vården. Tillräcklig energi- och proteintillförsel …

Läs merAvhandling om näringstillförsel grund för nya rutiner i vården av för tidigt födda