Föräldrarna viktiga vid rehabilitering av unga med förvärvade hjärnskador

Unga som drabbas av hjärnskador behöver ofta omfattande rehabilitering. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att föräldrarna och ungdomarna själva kan bidra till att förstå vilken sorts rehabilitering som behövs genom att utforska hur tal och språk fungerar i hemmiljön. Varje år drabbas cirka 2 000 barn och ungdomar i Sverige av en hjärnskada. Vanligaste orsaken är trafik- och fallolyckor, men hjärnskador kan även uppstå efter till exempel en hjärntumör eller blödning i hjärnan. …

Läs merFöräldrarna viktiga vid rehabilitering av unga med förvärvade hjärnskador

Mer än vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD

Drygt vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD. Det framgår av en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset. Enligt forskarna är många av dessa barn otillräckligt utredda och saknar rätt diagnos. De efterlyser screening i 3-5 årsåldern för autism och tidigt i grundskolan för ADHD. Detta för att tidigt kunna ge rätt stöd till familjen och rätt anpassning i förskola/skola. Länge ansåg man att barn med Downs syndrom inte kunde ha ADHD …

Läs merMer än vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD

Luftföroreningar påverkar barns och ungas psykiska hälsa

Ny forskning från Umeå universitet visar att läkemedelsuttag för psykiatriska diagnoser har koppling till luftföroreningsnivån. Studien täcker en stor del av den svenska befolkningen, och publiceras i den vetenskapliga tidskriften BMJ Open. Allt fler studier tyder på att hjärnan och kognitiv utveckling kan påverkas av avgaser. I en nya studie av en forskargrupp från Umeå universitet undersöktes samband mellan exponering för luftföroreningar i bostadsområdet och barn och ungdomars psykiska hälsa genom att använda uppgifter från …

Läs merLuftföroreningar påverkar barns och ungas psykiska hälsa

Behandlingens intensitet inte avgörande för utvecklingen hos barn med autism

Tidig upptäckt och tidiga åtgärder har visat sig ge positiva resultat vid autism. Men intensiteten i själva behandlingen verkar sakna betydelse. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Doktoranden Åsa Lundholm Hedvall och hennes forskarkollegor vid Gillbergcenter, Göteborgs universitet, har i en studie följt 200 barn med autismdiagnos som under en tvåårsperiod remitterades till ett specialiserat habiliteringscenter i Stockholm. I studien medverkade barnen i en neuropsykologisk och utvecklingsneurologisk bedömning, som sedan följdes upp efter två …

Läs merBehandlingens intensitet inte avgörande för utvecklingen hos barn med autism

Mer fysisk aktivitet på schemat gav förbättrade skolresultat

Med bara två lektioner extra fysisk aktivitet i veckan kan skolresultat förbättras. Det visar en studie med omkring 2000 femteklassare som genomförts av forskare vid Sahlgrenska akademin. Forskarna Lina Bunketorp Käll, Michael Nilsson och Thomas Lindén vid Centre for Brain Repair and Rehabilitation vid Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet, har i en vetenskaplig studie testat hypotesen att en ökad mängd rörelse på schemat stimulerar lärandet och förbättrar skolresultaten. I studien, som publiceras i vetenskapliga tidskriften Journal …

Läs merMer fysisk aktivitet på schemat gav förbättrade skolresultat

Hormonbehandling bland för tidigt födda kopplas till risk för psykisk ohälsa

Mödrar som väntas föda för tidigt kan behandlas med glukokortikoider, som liknar det naturliga hormonet kortisol. Det är avgörande för att hjälpa barnets lungor att utvecklas. Men forskning tyder nu på att behandlingen ökar risken för beteende- och känslomässiga svårigheter senare i livet, exempelvis ADHD. – Nyttan av hormonbehandling för barnets omedelbara hälsa och överlevnad är väletablerad, och uppväger andra tänkbara långsiktiga risker. Beteende- och känslomässiga svårigheter, som ADHD, orsakas av många olika faktorer, inklusive …

Läs merHormonbehandling bland för tidigt födda kopplas till risk för psykisk ohälsa

Barn till mammor med utvecklingsstörning en riskgrup

Barn vars mammor har en utvecklingsstörning riskerar att utsättas för dubbla risker – dels en ärftlig risk för funktionsnedsättning, dels risker kopplade till bristande föräldrastöd och omsorg. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Ida Lindblad är doktorand vid Sahlgrenska akademins och Göteborgs universitets Gillbergcentrum och har i sin forskning studerat förekomsten av lindrig utvecklingsstörning – en funktionsnedsättning som inte uppmärksammas i lika stor grad som till exempel ADHD och autism, men som för den …

Läs merBarn till mammor med utvecklingsstörning en riskgrup

Järntillskott vid låg födelsevikt kan förhindra senare ADHD

I den ledande barnmedicinska tidskriften Pediatrics konstaterar en grupp forskare vid Umeå universitet att barn med låg födelsevikt kan skyddas från beteendeproblem senare i livet genom att få järntillskott under det första levnadshalvåret. Att barn som föds med låg vikt har ökad risk för neuropsykiatriska problem som ADHD senare i livet har varit känt sedan tidigare. Som förklaring har man antagit att påfrestningarna under de första levnadsveckorna och det ökade antalet komplikationer vid förlossningen skadar …

Läs merJärntillskott vid låg födelsevikt kan förhindra senare ADHD

Följ utvecklingen av barnhjärnan med ny unik webbapp från Hjärnfonden

Ett barns fysiska utveckling är lätt att följa, men den otroliga utveckling som samtidigt sker i barnens hjärnor är för många en outforskad värld. Det första leendet, de första stegen, det första ordet – alla framsteg börjar i hjärnan. Med Hjärnfondens nya webb-applikation ”Barnhjärnan” förklaras nu barnens beteende det första året efter födseln utifrån hjärnans utveckling. Barns utveckling är under de första åren intensiv. Månaderna efter födseln kan man som förälder ofta märka nya framsteg …

Läs merFölj utvecklingen av barnhjärnan med ny unik webbapp från Hjärnfonden