Spädbarnseksem leder ofta till astma

Eksem hos spädbarn är en stark varningsklocka för fortsatta allergiska besvär längre upp i åldrarna. I en nypublicerad studie från Linköpings universitet hade nästan var tredje barn med eksem utvecklat astma vid tio års ålder. – Styrkan med den här studien är att vi undersökt de 123 deltagarna noggrant och följt en hög andel av dem i tio år. Vi har använt moderna kliniska verktyg som verifierar förekomsten av astma och en vetenskaplig metod, SCORAD, …

Läs merSpädbarnseksem leder ofta till astma