Ökad risk för hjärtmissbildningar hos barn till mammor med typ 1-diabetes

Gravida med typ 1-diabetes löper en högre risk att få barn med hjärtmissbildning. Risken är störst för kvinnor med en hög blodsockernivå under den tidiga graviditeten. Det visar en ny studie av forskare från Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademin som publiceras i BMJ. Att patienter med typ 1-diabetes drabbas av olika sorters komplikationer har sedan länge varit känt. Nu visar en ny studie att gravida kvinnor med typ 1-diabetes har en ökad risk att få barn …

Läs merÖkad risk för hjärtmissbildningar hos barn till mammor med typ 1-diabetes

Bättre förståelse för barns hälsa

Tjugo procent av alla barn i Sverige har en långvarig sjukdom, till exempel diabetes eller reumatism. I en ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University har Christina Peterson undersökt hur vårdpersonal kan använda ett frågeformulär för att få bättre grepp om hur barnen mår. Men också hur barnen själva kan få en bättre förståelse för sin sjukdom. I sin första studie gick Christina Peterson igenom vilka olika frågeformulär som finns för att mäta barns livskvalitet. …

Läs merBättre förståelse för barns hälsa

Den svenska barndiabetesvården har blivit mer jämlik

Svenska barn och ungdomar med diabetes får allt lägre blodsockervärden, vilket minskar risken för både akuta komplikationer och långtidskomplikationer. Spridningen av blodsockervärdena mellan klinikerna i landet har dessutom minskat. Diabetesvården har blivit mer jämlik. Ny statistik från det nationella kvalitetsregistret SWEDIABKIDS visar att blodsockervärdena (HbA1c) fortsätter att gå ned för de cirka 7000 barn och ungdomar i Sverige som har diabetes. Det är inte samma branta nedgång som tidigare, men ändå en fortsatt nedgång. Nu …

Läs merDen svenska barndiabetesvården har blivit mer jämlik

Forskningsstudie visar lovande resultat för ny behandling av typ 1-diabetes

I en ny studie från Uppsala universitet har forskare framgångsrikt använt antiinflammatoriska cytokiner för behandling av typ 1-diabetes. Studien visar att om diabetessjuka möss fick interleukin-35 gick sjukdomen tillbaka eller botades genom att en normal blodsockernivå och immuntolerans bibehölls. Resultaten publiceras i open access-tidskriften Scientific Reports (Nature Publishing Group). Typ 1-diabetes är en kronisk sjukdom som gör patienten beroende av dagliga injektioner av insulin. I Sverige diagnostiseras ungefär två nya sjukdomsfall om dagen. Insulin är …

Läs merForskningsstudie visar lovande resultat för ny behandling av typ 1-diabetes

Risken för typ 2 diabetes påverkas i fosterlivet

Redan i fosterlivet utsätts fostret för omständigheter som kan påverka risken för sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, senare i livet. För att minska riskerna för sjukdomsutveckling bör därför tiden under graviditeten inkluderas i riktlinjerna för hur vi förbygger typ 2-diabetes. Det menar forskare vid Lunds universitet som nu presenterar en översikt kring forsterprogrammering. Utvecklingen av typ 2-diabetes är ett ”moment 22”. I takt med att övervikt och fetma ökar, ofta med förhöjda blodsockernivåer som …

Läs merRisken för typ 2 diabetes påverkas i fosterlivet

Avhandling: Kopplingen mellan typ 1-diabetes och celiaki

Omkring en tiondel av alla patienter med typ 1-diabetes får förr eller senare också celiaki (glutenintolerans). Men förekomsten av dessa autoimmuna sjukdomar varierar mellan olika länder på ett sätt som tycks ha inte bara med arv utan också med miljö att göra. Sverige har t.ex. mycket fler fall av båda sjukdomarna än Danmark, kanske pga olikheter i kosten. Barnläkaren Emma Adlercreutz har bl.a. undersökt glutenrelaterade antikroppar hos barn med typ 1-diabetes i Sverige och i …

Läs merAvhandling: Kopplingen mellan typ 1-diabetes och celiaki

Ökad diabetesrisk om invandrarbarn föds i Sverige

Bara i Finland och på Sardinien är det vanligare att barn drabbas av diabetes än i Sverige. Barn till invandrade föräldrar behåller sin lägre risk, men om barnen föds i Sverige ändras bilden och risken att drabbas av diabetes blir högre. Dessutom blir de barnen sjukare än svenska barn. Det här visar barnläkaren Ulf Söderström i sin doktorsavhandling vid Örebro universitet. Den delstudie i avhandlingen, som visade på skillnader mellan om barnet är fött i …

Läs merÖkad diabetesrisk om invandrarbarn föds i Sverige

Första steg mot nytt diabetesläkemedel

Forskare vid Sahlgrenska akademin har identifierat ett särskilt enzym som verkar vara betydelsefullt för utvecklingen av insulinresistens och diabetes typ 2. Upptäckten kan vara ett viktigt steg mot en ny behandling. Omkring 300 000 svenskar har typ 2 diabetes, som är en kronisk ämnesomsättningssjukdom där grundproblemet är att kroppen bildar otillräckligt med insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt (insulinresistens). På grund av ökad övervikt har antalet fall ökat dramatiskt och typ 2 diabetes …

Läs merFörsta steg mot nytt diabetesläkemedel

Ny forskning ökar kunskapen om graviditetsdiabetes

Graviditetsdiabetes ökar risken för senare hjärt- och kärlsjuklighet framför allt hos överviktiga kvinnor med ett BMI över 25. Det visar en ny undersökning vid Örebro universitet. – Bland normalviktiga kvinnor såg vi ingen riskökning, säger överläkaren Helena Fadl, som skrivit en doktorsavhandling om olika aspekter på graviditetsdiabetes hos kvinnor i Sverige. Graviditetsdiabetes är en diagnos som ställs när en kvinna utan tidigare känd diabetes har för höga blodsockervärden (hyperglykemi) under graviditeten. Det utesluter dock inte …

Läs merNy forskning ökar kunskapen om graviditetsdiabetes

Parents Keep Diabetic Teens on Track with Treatment

Teenagers and “tweenagers” with type 1 diabetes have more trouble sticking to their treatment plan – thus raising their risk of blindness, kidney failure and heart disease – if their parents become increasingly lax about monitoring the child’s treatment, or if the mother-child relationship is poor. That’s the conclusion of a new study by University of Utah psychologists that will be presented in Seattle Friday, April 9 during the Society of Behavioral Medicine’s annual meeting. …

Läs merParents Keep Diabetic Teens on Track with Treatment