Utsatta barn utvisas med våldsamma föräldrar

I november är det 30 år sedan Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling, ändå kan barn som utsätts för vanvård och/eller våld i hemmet i Sverige fortfarande utvisas tillsammans med sina våldsamma föräldrar. Detta trots att Barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i Sverige. Asylsökande barn är inget undantag. Nu har Rädda Barnens Ungdomsförbund och Röda Korsets Ungdomsförbund gått ihop för att kämpa för denna utsatta grupp.   – Vi vill se en ändring i …

Läs merUtsatta barn utvisas med våldsamma föräldrar

Växelvis boende funkar bra när barnen har en nära relation till båda föräldrarna

Att bo växelvis hos separerade föräldrar fungerar som bäst om barnet har inflytande över sin boendeform och har goda och nära relationer med var och en av föräldrarna. En ny avhandling från Göteborgs universitet identifierar flera områden som har betydelse för hur barn och unga upplever sin familjemodell.  – Många av barnen som deltog i studien hade en stark längtan att dela vardagslivet med båda föräldrarna – men bara om de hade en nära och …

Läs merVäxelvis boende funkar bra när barnen har en nära relation till båda föräldrarna

Lagen firar 40 år – men våld mot barn fortsätter

För 40 år sedan blev Sverige första landet i världen att förbjuda våld mot barn i uppfostringssyfte. Det var den allra första frågan Bris drev och skapade opinion kring. Men trots antiagalagens stora genomslag utsätts barn fortfarande för våld från vuxna. I mars 1971 blev en treårig flicka misshandlad till döds av sin styvpappa i en förort utanför Stockholm. Det blev ett uppmärksammat fall eftersom många hade känt till hur barnet hade det, men ingen …

Läs merLagen firar 40 år – men våld mot barn fortsätter

Hur påverkar tvångsomhändertagande familjerelationer?

Vad händer med ungdomars familjerelationer när de blir placerade på särskilda ungdomshem? Sofia Enell, lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, har fått nästan 2,5 miljoner kronor från Forte för att studera just detta. Projektet ”Att (åter)skapa familj. En studie av familjeskapande praktiker för unga vuxna efter placering i särskilt ungdomshem.” beräknas starta 1 januari 2018 och pågå i tre år. Sofia Enell ska ta reda på vad som händer med familjerelationerna när en ung människa …

Läs merHur påverkar tvångsomhändertagande familjerelationer?

Kuratorer ska stötta föräldrar att prata med barnen om sin sjukdom

Att ha en förälder med allvarlig fysisk sjukdom påverkar ett barns livssituation på många sätt. Nu ska kuratorer på Akademiska sjukhuset utbildas i en strukturerad metod om hur man pratar med barnen som ett led i behandlingsprocessen och stöttar patienterna i föräldraskapet för att förebygga problem. – Främsta syftet med utbildningen är att i samarbete med föräldrarna stödja barnens utveckling och förebygga problem. Det handlar både om att ge föräldrarna strategier i föräldraskapet och att …

Läs merKuratorer ska stötta föräldrar att prata med barnen om sin sjukdom

Dubbelt så vanligt med förlossningsrädsla bland utlandsfödda kvinnor

Förlossningsrädsla är vanligt bland kvinnor och förekommer hos 8-23 procent under graviditet och barnafödande. Fem procent av kvinnorna har svår förlossningsrädsla. I en ny studie från Uppsala universitet visar Elin Ternström att det är dubbelt så vanligt med förlossningsrädsla bland utlandsfödda kvinnor jämfört med kvinnor födda i Sverige. Utlandsfödda kvinnor har tidigare pekats ut som en riskgrupp för att utveckla förlossningsrädsla. Trots det har inga studier gjorts i Sverige där alla kvinnor, oavsett språk, tillfrågas …

Läs merDubbelt så vanligt med förlossningsrädsla bland utlandsfödda kvinnor

Föräldrar till barn med cancer behöver bättre information

Föräldrar till barn som drabbats av cancer känner sig ibland övergivna av sjukvården – men de uppskattar specialanpassade informationsprogram där de kan få svar på sina egna frågor om barnets sjukdom. Det är det viktigaste fyndet i den avhandling som Anders Ringnér försvarar vid Umeå universitet den 31 maj. Livet som förälder till ett barn som drabbas av cancer präglas av osäkerhet och oro. Trots att information om barnets sjukdom är ett centralt behov, varierar …

Läs merFöräldrar till barn med cancer behöver bättre information

Var femte småbarnsförälder tycker det är svårt att få i barnet medicin vid sjukdom

Våren är en period då snuva och hosta frodas bland barn. När ens spädbarn blir sjukt tycker var femte småbarnsförälder att det är svårt att få i barnet medicinen. En del är även rädda för att överdosera. Samtidigt är självförtroendet bra – nästan var fjärde småbarnsförälder ser det ändå som en nödvändighet och har inga problem med att ge medicinen. Det visar en undersökning som Kronans Droghandel har gjort i samarbete med Novus som 339 …

Läs merVar femte småbarnsförälder tycker det är svårt att få i barnet medicin vid sjukdom

Föräldrars stress påverkar barnets vikt

En ny avhandling från Uppsala universitet visar att de flesta föräldrar har intentionen att ge sina barn en god livsstil men att de inte alltid når dit. Många föräldrar upplever en stress i sin föräldraroll och önskar olika forum för att kunna ventilera sina funderingar och få stöd: Avhandlingen visar också ett samband mellan föräldrastress och risk för övervikt och undervikt hos barnet. Under hela förskoleåldern introduceras barnet successivt i familjens mat- och aktivitetsvanor och …

Läs merFöräldrars stress påverkar barnets vikt

Rädsla för HIV-stigma orsakar problem för amningsstöd i Sydafrika.

Med rätt information och stöd kring amning skulle man kunna rädda livet på 1.3 miljoner barn per år i de länder som har högst barnadödlighet. I länder som Mexico, Indien och Bangladesh har sådana insatser genomförts med stor framgång. Men i Sydafrika bidrar rädsla för HIV -stigmatisering till att kvinnor inte följer de amningsråd de får. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet. Exklusiv amning under ett barns första sex månader, ger ett unikt …

Läs merRädsla för HIV-stigma orsakar problem för amningsstöd i Sydafrika.