Otillräcklig smärtbehandling efter tonsillkirurgi bidrar till att barn lider i onödan

Tonsillkirurgi har vid upprepade tillfällen identifierats orsaka en signifikant postoperativ smärta vilken ofta kvarstår under flera dagar. Smärtbehandling efter tonsillkirurgi är många gånger otillräcklig vilket bidrar till såväl onödigt lidande för patienter och deras närstående som ett stort antal patientkontakter med hälso- och sjukvården. Detta framkommer i Fredriks Alms forskning som du kan läsa mer om i Barnbladet #1.

Ny design!

Med en helt ny design smäller vi upp portarna till det nya året! Om inte Barnbladet nr 1 redan landat i din brevlåda borde den komma när som helst. Kanske har du hört att det pratas om ”nära vård”, men haft svårt att få kläm på vad det står för? Du är inte ensam, i detta nummer försöker vi reda ut begreppet och ge några exempel på hur man kan arbeta med det ute i verksamheten. …

Läs merNy design!