Nya framsteg i medicinering av muskelsjukdom hos barn

Genterapiläkemedlet Spinraza ger avsevärda förbättringar även vid den näst svåraste formen av muskelsjukdomen spinal muskelatrofi, där barnen insjuknar vid 6 till 18 månaders ålder. Det visar en studie publicerad i New England Journal of Medicine (NEJM). – Effekterna är övertygande, och det här stärker resultaten från den förra studien, säger Mar Tulinius, professor i pediatrik vid Sahlgrenska akademin, och överläkare på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Även i den tidigare studien, publicerad i NEJM i …

Läs merNya framsteg i medicinering av muskelsjukdom hos barn

Barn med funktionsnedsättning mer utsatta på nätet

Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar spenderar mer tid på nätet än unga utan diagnoser. De utsätts också oftare för mobbning, hot och sexuella inviter på nätet. För att hjälpa dem att utnyttja nätets alla möjligheter och rusta dem med försiktighetsåtgärder har riksförbundet Attention i samverkan med Statens medieråd tagit fram ett nytt webbverktyg: Koll på nätet. Koll på nätet riktar sig till unga på högstadiet och gymnasiet. Eleven får följa den fiktiva karaktären Alex genom korta berättelser …

Läs merBarn med funktionsnedsättning mer utsatta på nätet

Polio är fortfarande ett hot mot människors hälsa

Idag, den 24 oktober är det Internationella poliodagen. Nordiska polioföreningar vill därför gemensamt lyfta vikten av att upprätthålla vaksamheten inför polio – än är polio inte utrotad i världen och fortfarande behövs det kunskap och forskning inom området. Många av de som insjuknade i polio under de stora polioepidemierna i Norden på 50-talet lever nu med postpolio. På grund av okunskap har denna grupp svårt av få sina problem diagnosticerade och därmed också adekvat vård. …

Läs merPolio är fortfarande ett hot mot människors hälsa

Föräldrarna viktiga vid rehabilitering av unga med förvärvade hjärnskador

Unga som drabbas av hjärnskador behöver ofta omfattande rehabilitering. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att föräldrarna och ungdomarna själva kan bidra till att förstå vilken sorts rehabilitering som behövs genom att utforska hur tal och språk fungerar i hemmiljön. Varje år drabbas cirka 2 000 barn och ungdomar i Sverige av en hjärnskada. Vanligaste orsaken är trafik- och fallolyckor, men hjärnskador kan även uppstå efter till exempel en hjärntumör eller blödning i hjärnan. …

Läs merFöräldrarna viktiga vid rehabilitering av unga med förvärvade hjärnskador

Mer än vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD

Drygt vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD. Det framgår av en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset. Enligt forskarna är många av dessa barn otillräckligt utredda och saknar rätt diagnos. De efterlyser screening i 3-5 årsåldern för autism och tidigt i grundskolan för ADHD. Detta för att tidigt kunna ge rätt stöd till familjen och rätt anpassning i förskola/skola. Länge ansåg man att barn med Downs syndrom inte kunde ha ADHD …

Läs merMer än vart tredje barn med Downs syndrom har autism eller ADHD

Våld och kränkningar mot barn med funktionsnedsättningar

Det är sedan länge känt att barn med funktionsnedsättningar i högre grad utsätts för våld från jämnåriga, våld i hemmet, sexuella övergrepp, tvångssterilisering, tvångsaborter och våld som sker under behandling. Trots kritik från FN har Sverige länge saknat en samlad bild av hur dessa barn har det. Två LiU-forskare har nu på uppdrag av Socialdepartementet och Allmänna Barnhuset kartlagt kunskapsläget i en rapport. – Barn med funktionsnedsättningar har samma rättigheter som andra barn, men det …

Läs merVåld och kränkningar mot barn med funktionsnedsättningar

Barn till mammor med utvecklingsstörning en riskgrup

Barn vars mammor har en utvecklingsstörning riskerar att utsättas för dubbla risker – dels en ärftlig risk för funktionsnedsättning, dels risker kopplade till bristande föräldrastöd och omsorg. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Ida Lindblad är doktorand vid Sahlgrenska akademins och Göteborgs universitets Gillbergcentrum och har i sin forskning studerat förekomsten av lindrig utvecklingsstörning – en funktionsnedsättning som inte uppmärksammas i lika stor grad som till exempel ADHD och autism, men som för den …

Läs merBarn till mammor med utvecklingsstörning en riskgrup

Barn med hjärnskada har ofta kalla fötter

Många rullstolsburna barn med neurologiska funktionshinder har betydligt kallare händer och fötter än andra barn. Trots att de haft besvären under en längre tid får de flesta ingen särskild hjälp. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. – De här barnen har ett funktionshinder som kan göra det svårt att uttrycka hur det känns och hur de mår, men det måsta vara obehagligt att vara kall om händer och fötter. Jag tycker att det är …

Läs merBarn med hjärnskada har ofta kalla fötter