Genterapi för att rädda fosterliv godtas

Skulle det vara etiskt acceptabelt att behandla en gravid kvinna med genterapi, om fostret får för lite näring och väntas dö i livmodern? Ja, säger merparten av de medicinska organisationer, patient- och föräldraföreningar och berörda kvinnor som tillfrågats i en stor EU-studie. Tillväxthämning i livmodern beror oftast på att blodtillförseln från mor till foster inte räcker till. Det är detta som genterapin är tänkt att förbättra. Med hjälp av ett ofarligt virus vill man i …

Läs merGenterapi för att rädda fosterliv godtas

Buller under graviditeten ökar risken att barnet får hörselskada

Kvinnor bör inte utsättas för höga ljudnivåer under graviditeten. Bullerexponering under graviditeten ger risk för hörselskada hos barnet. I miljöer med hög bullerexponering ökar risken för hörselskada med 80 procent, visar en studie från Karolinska Institutet. Tidigare har det antagits att foster varit välskyddade för yttre ljud, men flera studier har visat att buller, särskilt lågfrekvent buller, fortleds till fostret. Sambandet mellan bullerexponering under graviditet och hörselskada har även stöd i djurexperimentella undersökningar. Det sammantagna …

Läs merBuller under graviditeten ökar risken att barnet får hörselskada

Ökad risk för astma om mormor rökte under graviditeten

Rökte din mormor när hon var gravid? I så fall har du och dina syskon runt 20 procent större risk att drabbas av astma. Det visar en ny, stor studie vid Umeå universitet. Resultaten presenterades den 30 september vid en europeisk lungkongress i Amsterdam. Andelen barn med astma har ökat snabbt de senaste 50 åren. Ett välkänt samband är att kvinnor som röker under graviditeten oftare får barn med astma och luftvägsbesvär. I en ny …

Läs merÖkad risk för astma om mormor rökte under graviditeten

Moderkakans funktion undersöks med modern MR-teknik

I en ny avhandling från Uppsala universitet har läkaren och doktoranden Sara Sohlberg studerat genomblödningen i moderkakan under pågående graviditet. Resultaten visar att undersökningar med hjälp av MR-teknik har potential att bidra med viktig information vid bedömning av kvinnor med misstänkt dåligt fungerande moderkaka och tillväxthämmade foster. Sara Sohlberg har studerat moderkakans funktion och bland annat genomblödningen i moderkakan med magnetkamera-teknik (MR). Drygt 50 gravida kvinnor, med havandeskapsförgiftning, tillväxthämmade foster eller normala graviditeter har deltagit …

Läs merModerkakans funktion undersöks med modern MR-teknik

Äggbank ger fler ofrivilligt barnlösa hopp om barn

För första gången har ett barn fötts på Akademiska sjukhuset efter IVF-behandling med ett donerat ägg som varit nedfryst. Den nya tekniken gör det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. En annan grupp som kan dra nytta av utvecklingen  är kvinnor med olika cancersjukdomar som riskerar att bli sterila av cytostatikabehandling. För att frysförvaring av ägg ska bli framgångsrik krävs en ultrasnabb frysförvaring, så kallad vitrifiering. Metoden infördes på reproduktionscentrum vid Akademiska 2009 och har …

Läs merÄggbank ger fler ofrivilligt barnlösa hopp om barn