Stor BMI-ökning under puberteten ny riskfaktor för stroke

Pojkar vars kroppsmasseindex (BMI) stiger mycket under puberteten löper ökad risk för stroke senare i livet. Det framgår av forskning vid Sahlgrenska akademin på över 37 000 individer. – Vår studie visar att BMI-förändring under puberteten utgör en oberoende riskfaktor för stroke. BMI vid åtta års ålder är däremot inte kopplat till någon riskökning, säger Jenny Kindblom, docent vid institutionen för medicin och specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det är i tidskriften Neurology som hon och kollegan, …

Läs merStor BMI-ökning under puberteten ny riskfaktor för stroke

För tidig födsel kopplad till ökad risk för hjärtsvikt

Barn som föds för tidigt löper ökad risk att utveckla hjärtsvikt under barn- och ungdomsåren. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny registerbaserad studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American College of Cardiology (JACC). Allt fler och allt yngre barn överlever för tidig födsel. Barnet exponeras då för livet utanför livmodern medan organen fortfarande är omogna och kroppen ännu inte är helt förberedd för den stora omställning som det …

Läs merFör tidig födsel kopplad till ökad risk för hjärtsvikt

Risk för hjärtkärlsjukdom finns redan i tonåren

För att kunna förebygga hjärtkärlsjukdom är det viktigt att känna till livsstilsfaktorer tidigt i livet. Forskning vid Region Örebro län visar att påverkbara riskfaktorer kan identifieras redan i tonåren. Det handlar om egenskaper som låg stresstolerans, låg fysisk kondition, högt blodtryck och ohälsosam vikt. Doktorand Cecilia Bergh har jobbat många år med strokepatienter i sin roll som sjukgymnast på neurokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Hennes avhandling är baserad på registerbaserade epidemiologiska studier. Data från mönstringsregistret och …

Läs merRisk för hjärtkärlsjukdom finns redan i tonåren

God överlevnad för ”blue babies” och barn med medfött hjärtfel

Över 90 procent av de som opererats för medfött hjärtfel som barn, till exempel på grund av ”blue baby”-syndrom, lever 20 år efter operationen. Det visar en ny avhandling från Sahlgrenska akademin. Många medfödda hjärtfel beror på att kopplingen mellan höger kammare och lungcirkulationen är underutvecklad, eller till och med obefintlig. Den vanligaste gruppen med dessa hjärtfel kallas ibland ”blue babies”, eftersom hjärtfelet ger barnets hud och slemhinnor en blåaktig färg. Felet behandlas genom att …

Läs merGod överlevnad för ”blue babies” och barn med medfött hjärtfel

Fler hjärtsjuka barn upptäcks tidigt

I Sverige lämnar 1–2 barn BB varje månad med ett oupptäckt hjärtfel. Detta enligt en ny bedömning från Hjärt-Lungfonden. För bara några år sedan var den siffran 2–3 barn per månad. Förbättringen är bland annat ett resultat av forskning som har gjort det möjligt för vården att upptäcka fler hjärtfel tidigt. – Att få ett barn med hjärtfel väcker mycket oro bland föräldrar och anhöriga. Men tack vare forskningen kan vi i dag rädda nästan …

Läs merFler hjärtsjuka barn upptäcks tidigt

Vanligt blodprov kan redan i tonåren förutsäga framtida hjärtinfarkt

Ett mycket vanligt och välkänt blodprov, sänkan, kan tidigt förutsäga risken för att en individ drabbas av hjärtinfarkt senare i livet, skriver Fredrik Toss i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 16 december.   Ju högre sänkavärde, desto större är risken för hjärtinfarkt. Att kunna bedöma risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom redan hos ungdomar kan i framtiden få stor betydelse för befolkningens hälsa. En tidigt insatt förebyggande behandling kan göra att hjärt-kärlsjukdomar inträffar …

Läs merVanligt blodprov kan redan i tonåren förutsäga framtida hjärtinfarkt