Bättre möjlighet att förutsäga gulsot hos nyfödda

En sammanvägning av faktorer som är kända hos alla födande kvinnor kan användas som verktyg för att hitta nyfödda barn som löper hög risk att utveckla svår gulsot. Det visar en registerstudie från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Resultat kan användas för individualiserad riskbedömning av bebisar med nyföddhetsgulsot redan vid födseln. Nyfödda barn får ofta en mild form av gulsot som gör att de blir gulaktiga i huden och ögonvitorna. Gulsoten uppkommer ofta i slutet …

Läs merBättre möjlighet att förutsäga gulsot hos nyfödda