Vi väntar vattkoppsvaccin

Hur kommer det sig att vaccin mot vattkoppor ännu inte är med i det nationella vaccinationsprogrammet? Barnbladet har gjort ett litet nedslag i vattkoppors historia samt pratat med Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Läs mer om detta i här.

Rotavirus ska ingå i nationella vaccinationsprogrammet

Rotavirusinfektion är en mycket smittsam mag- och tarminfektion som drabbar i princip alla barn i Sverige. Från den 1 september 2019 kommer rotavirus att ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. – Det är en stor sjukdomsbörda för barnen att drabbas av rotavirus. Det har också stor påverkan på familjerna och sjukvården. När viruset nu ingår i det nationella vaccinationsprogrammet kommer det att spara både lidande och stora samhällsresurser, säger socialminister Lena Hallengren. Rotavirusinfektion drabbar …

Läs merRotavirus ska ingå i nationella vaccinationsprogrammet

Polio är fortfarande ett hot mot människors hälsa

Idag, den 24 oktober är det Internationella poliodagen. Nordiska polioföreningar vill därför gemensamt lyfta vikten av att upprätthålla vaksamheten inför polio – än är polio inte utrotad i världen och fortfarande behövs det kunskap och forskning inom området. Många av de som insjuknade i polio under de stora polioepidemierna i Norden på 50-talet lever nu med postpolio. På grund av okunskap har denna grupp svårt av få sina problem diagnosticerade och därmed också adekvat vård. …

Läs merPolio är fortfarande ett hot mot människors hälsa

Årets pris i kristallografi till världsledande proteinforskare

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Gregori Aminoffs pris i kristallografi 2018 till professor Piet Gros vid Utrecht Universitet i Nederländerna ”för hans grundläggande forskning om den strukturella grunden för komplementsystemets betydelse för det medfödda immunförsvaret”. Prissumman är 100 000 kronor. Komplementsystemet, som är en del av vårt immunförsvar, spelar en viktig roll i kroppens försvar mot bakterier och virus. Årets pristagare har gjort genombrytande upptäckter inom detta område. Mer är 30 olika proteiner samspelar på …

Läs merÅrets pris i kristallografi till världsledande proteinforskare

Svårt minska sjukfrånvaron bland förskolebarn

Genomgång av hygienrutiner, förslag på förbättringsåtgärder och mer information till föräldrarna om när barn ska vara hemma från förskolan för att undvika smittspridning hade ingen effekt på barnens sjukfrånvaro, visar en ny rapport från IFAU. I Göteborg har en hygiensjuksköterska besökt förskolor för att utbilda personalen och förbättra hygienrutinerna. Förskolorna uppmanades också att använda sig av riktlinjer för hur länge barn bör stanna hemma efter till exempel magsjuka och feber. Rapportförfattarna jämför hur sjukfrånvaron utvecklas …

Läs merSvårt minska sjukfrånvaron bland förskolebarn

Snabb ökning av resistenta tarmbakterier bland förskolebarn i Uppsala

I en ny avhandling visar Johan Kaarme, barnläkare vid Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet, på en mer än sexfaldig ökning av så kallade ESBL-bildande tarmbakterier bland friska förskolebarn i Uppsala mellan 2010 och 2016, från knappt 3 procent till omkring 20 procent av barnen. På flera av de ingående förskolorna förefaller även resistensen spridas mellan barnen. Antibiotikaresistens är ett ökande problem i hela världen och betecknas av WHO som ett av de främsta …

Läs merSnabb ökning av resistenta tarmbakterier bland förskolebarn i Uppsala

Barnläkare i Landstinget Dalarna bakom nytt test för borrelia hos barn

Nu finns ett helt nytt test som i ett tidigare stadium kan hjälpa till att kartlägga om ett barn drabbats av borrelia. Bakom testet står Barbro Hedin Skogman, forskare vid Centrum för klinisk forskning (CKF) och överläkare på barnkliniken vid Landstinget Dalarna. Testet kallas NeBoP-test (finns bifogat i pdf och Word) och bygger på att man genom att poängsätta några viktiga symptom och lab-värden hos barnet kan fastslå misstänkt borreliainfektion i nervsystemet (neuroborrelios) och snabbare sätta …

Läs merBarnläkare i Landstinget Dalarna bakom nytt test för borrelia hos barn

Preventing Rheumatic Fever: A New Guideline from the AHA

The American Heart Association (AHA) has released a new guideline, endorsed by the American Academy of Pediatrics, which focuses on the prevention of rheumatic fever (RF) and on diagnosis and treatment of acute group A streptococcal (GAS) pharyngitis. Also included in the scientific statement are prophylaxis recommendations for recurrent RF and bacterial endocarditis and discussion of poststreptococcal reactive arthritis and pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections. Although much of the information is not …

Läs merPreventing Rheumatic Fever: A New Guideline from the AHA

Antibiotic Use in Children with Otitis Media Increases Risk for Recurrence

Clinicians often prescribe antibiotics for treatment of uncomplicated acute otitis media (AOM) in children despite lack of evidence for improved outcomes. To examine the effects of antibiotic treatment on recurrence of AOM, investigators in the Netherlands surveyed parents of 240 children (age range, 6 months to 2 years) about 3 years after the children had participated in a multicenter, randomized, double-blind trial of amoxicillin (40 mg/kg/day in 3 doses) or placebo for treatment of AOM …

Läs merAntibiotic Use in Children with Otitis Media Increases Risk for Recurrence