Ultraljud upptäcker hjärtfel efter kirurgisk korrektion på spädbarn

Med en nyare form av ekokardiografi, en ultraljudsmetod, kan man på ett icke-invasivt sätt undersöka hjärtmuskulaturen för att identifiera påverkad hjärtfunktion hos barn som opererats för förträngning av stora kroppspulsådern. Kirurgisk korrektion på spädbarn med förträngning av stora kroppspulsådern är en vanlig och ofta livsnödvändigt åtgärd. Men forskning från Umeå universitet visar nu att nyare ekokardiografiska metoder kan och borde användas för att upptäcka tidig och asymtomatisk påverkan på hjärtmuskeln efter operationen. – Vår forskning …

Läs merUltraljud upptäcker hjärtfel efter kirurgisk korrektion på spädbarn