Screening ska hitta barn som riskerar undernäring

Inte bara äldre som vårdas på sjukhus riskerar att få i sig för lite näring. Även barn riskerar att försämras i sin nutritionsstatus under vårdtiden. Som ett av få sjukhus i landet har Akademiska barnsjukhuset infört nutritionsscreening för att upptäcka risk för undernäring. – Med systematisk nutritionsscreening av alla barn som läggs in för vård får vi bättre möjligheter att upptäcka barn med risk för undernäring och kan vid behov sätta in anpassade åtgärder. Screeningen …

Läs merScreening ska hitta barn som riskerar undernäring

Antibiotika överanvänds i undernäringsbehandling

Det finns inga betydande fördelar med att rutinmässigt använda antibiotika i behandling av undernärda barn. Det visar en studie som Läkare Utan Gränser har utfört bland 2 000 barn i Niger, som publiceras i The New England Journal of Medicine. – Det fanns ingen betydande skillnad i barnens återhämtning bland de som fick amoxicillin jämfört med de som fick placebobehandling. Det utmanar den rådande åsikten att det är nödvändigt att rutinmässigt använda antibiotika när man behandlar …

Läs merAntibiotika överanvänds i undernäringsbehandling