Förbättrad behandling vid njursvikt och minskade stråldoser vid barnundersökningar

Det finns luckor i kunskapen om hur njursvikt fungerar och hur den bäst kan behandlas. I sin aktuella avhandling presenterar Ellen Isaksson flera nya rön som kan bidra till friskare njursviktspatienter efter njurtransplantationer och bisköldkörteloperation. Marie-Louise Aurumskjöld visar i sitt avhandlingsarbete att det går att minska stråldosen med 30 procent, dels vid hjärndiagnostik på vuxna, dels vid bukundersökning av barn. Behandling vid njursvikt kan förbättras Ökad förekomst av diabetes och hjärt-kärlsjukdom samt högre ålder leder …

Läs merFörbättrad behandling vid njursvikt och minskade stråldoser vid barnundersökningar