När endast BMI används missas vartannat barn med förhöjt midjemått

Traditionellt har förhållandet mellan längd och vikt – så kallat BMI – använts för att identifiera vilka barn som har övervikt eller fetma. Nya studier vid Högskolan i Halmstad visar att vartannat barn vid fem års ålder med förhöjt midjemått riskerar att missas när endast BMI används som mått. Dessa barnen går dock att identifiera om måttet WHtR (midjemått-längd-kvot) används som ett komplement till BMI. I studien har även barnens matintag och hur det påverkar …

Läs merNär endast BMI används missas vartannat barn med förhöjt midjemått

Tonåringar med fetma har stelare blodkärl

Barn och unga med ihållande fetma har ökad stelhet i artärerna när de når övre tonåren. Det framgår av en studie på drygt 3 000 barn som följts från 9 till 17 års ålder. Men med rätt insatser går det att minska fetma hos tonåringar, enligt forskarna.– Tonårstiden är en viktig period för åtgärder som tacklar fetma eftersom det ger bättre hälsa på lång sikt, konstaterar Frida Dangardt, förstaförfattare bakom artikeln, docent i klinisk fysiologi …

Läs merTonåringar med fetma har stelare blodkärl

Självmordstankar hos fetmaopererade ungdomar med hetsätningsproblematik

En ny studie vid Lunds universitet visar att problem med hetsätning kraftigt minskar efter gastrisk bypass- operation. Men svårigheter verkar dock kunna kvarstå. En av tre ungdomar med hetsätningsproblematik före fetmaoperation uppgav att de hade självmordstankar vid uppföljningen två år efter operationen. 82 ungdomar undersöktes före, ett år efter och två år efter att de genomgått en s k gastrisk bypass-operation. Forskarna undersökte hur operationen påverkade ätrelaterade problem såsom hetsätning samt känslostyrt och okontrollerat ätande, …

Läs merSjälvmordstankar hos fetmaopererade ungdomar med hetsätningsproblematik

Barns vikt kan klassas på olika sätt

Om ditt barn räknas som överviktigt eller inte kan bero på vilken tillväxtreferens som används. Det visar en avhandling av B. Bente Nilsen, måltidsforskare vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. – Alla som arbetar med barn – indirekt eller direkt – bör ha kunskap om hur de växer och vilka faktorer som påverkar tillväxten, säger B. Bente Nilsen om sin forskning. Hon har i en del av sin avhandling jämfört hur en grupp på drygt …

Läs merBarns vikt kan klassas på olika sätt

Stor BMI-ökning under puberteten ny riskfaktor för stroke

Pojkar vars kroppsmasseindex (BMI) stiger mycket under puberteten löper ökad risk för stroke senare i livet. Det framgår av forskning vid Sahlgrenska akademin på över 37 000 individer. – Vår studie visar att BMI-förändring under puberteten utgör en oberoende riskfaktor för stroke. BMI vid åtta års ålder är däremot inte kopplat till någon riskökning, säger Jenny Kindblom, docent vid institutionen för medicin och specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Det är i tidskriften Neurology som hon och kollegan, …

Läs merStor BMI-ökning under puberteten ny riskfaktor för stroke

Unga rör sig minst på fritiden – mest i skolan

Ungas fysiska aktivitet i skolan debatteras flitigt. Men det är när skoldagen är slut och på helgerna de rör sig minst. Det konstaterar Centrum för idrottsforskning i en rapport till regeringen. Låg nivå av fysisk aktivitet, mycket stillasittande, många timmar framför skärmar. Det är den bild av många barn och ungdomars liv som ges i en unik studie som Centrum för idrottsforskning i dag presenterar för regeringen. Samhällsdebatten om ungas fysiska aktivitet har fokuserat mycket på …

Läs merUnga rör sig minst på fritiden – mest i skolan

Barns BMI kan förutspå framtida fetma

Barn drabbas allt oftare av fetma såväl i Sverige som globalt. Ett europeiskt forskarlag – där forskare från Högskolan i Halmstad ingår – har kartlagt yngre barns hälsa i åtta länder. Resultatet visar att barns BMI-utveckling och viktkurva kan förutsägas vid två mättillfällen, vid ett och fem års ålder. – Fetma är till skillnad från övervikt klassat som en sjukdom och leder i sin tur till många andra ohälsotillstånd. Därför är det viktigt med såväl …

Läs merBarns BMI kan förutspå framtida fetma

Viktuppgång mellan graviditeter ökar risk för syrebrist hos nyfödda visar studie vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Förekomsten av övervikt och fetma ökar i Sverige och i världen. Nu har forskare vid Karolinska Institutet och Sachsska barn- och ungdomssjukhuset visat att det finns ett samband mellan viktuppgång mellan graviditeter hos mamman och risk för syrebrist vid förlossningen hos det nyfödda barnet. ─ Resultaten av vår studie visar att viktuppgång mellan graviditeter medför ökad risk för syrebrist hos det nyfödda barnet. I vår studie upptäckte vi att risken ökar med graden av viktuppgång …

Läs merViktuppgång mellan graviditeter ökar risk för syrebrist hos nyfödda visar studie vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Probiotika hälsosamt för mycket – men förebygger inte fetma hos barn

I djurförsök har en viss probiotika – probiotika F19 – visat sig minska risken för övervikt. Nu har Frida Karlsson Videhult vid Umeå universitet avslutat en av de första studierna på spädbarn som fått denna typ av probiotika. Resultaten visar att barnens nivåer av vissa fettsyror sjönk under behandlingsperioden. Däremot sågs ingen skillnad i tillväxt, ämnesomsättning eller blodfettsprofil när barnen nått skolåldern. Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är idag ett globalt folkhälsoproblem. Mer …

Läs merProbiotika hälsosamt för mycket – men förebygger inte fetma hos barn

Fetma hos gravida ökar komplikationerna hos både mor och barn

Om kvinnan har fetma i början av sin graviditet ökar risken för komplikationer hos både henne själv och barnet, visar en ny forskningssammanställning. Kvinnor med fetma behöver därför stöd att minska vikten inför graviditet, samt att minimera viktuppgång under graviditeten. Studien har genomförts vid Sahlgrenska akademin och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, i samarbete med Trinity College i Dublin och City University i London. Studien summerar forskningsresultat från 22 tidigare forskningssammanställningar om totalt …

Läs merFetma hos gravida ökar komplikationerna hos både mor och barn