Karolinska universitetssjukhuset startar Neopodden – Sveriges första poddserie om sjuka nyfödda och för tidigt födda barn

10 procent av alla barn som föds är i behov av neonatalvård efter förlossningen. Många föräldrar som kommer med sitt barn till neonatalvården vet dock väldigt lite om vad det innebär att vårdas på sjukhus som nyfödd. Därför startar Karolinska universitetssjukhuset Sveriges första poddserie om neonatalvård. För många föräldrar innebär inläggningen i neonatalvården en mycket omvälvande händelse. Sjukvårdens och andra föräldrars erfarenheter kan utgöra ett viktigt stöd för de nya familjerna.   Vi vill göra …

Läs merKarolinska universitetssjukhuset startar Neopodden – Sveriges första poddserie om sjuka nyfödda och för tidigt födda barn

Avhandling om hud-mot-hudkontakt som smärtlindring prisas

Örebroforskaren Emma Olsson har tilldelats Riksföreningen för barnsjuksköterskors pris för bästa avhandling. Hon får priset för sitt arbete med smärtbedömning och smärtlindring utan läkemedel för små och för tidigt födda barn. Emma Olsson (Fotograf: Elin Abelson) – Jag känner mig väldigt hedrad och stolt över att få ta emot priset, säger Emma Olsson, specialistsjuksköterska vid barn- och ungdomskliniken på Universitetssjukhuset Örebro och forskare i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet. – Att mitt avhandlingsarbete uppmärksammas innebär också …

Läs merAvhandling om hud-mot-hudkontakt som smärtlindring prisas

Nya biomarkörer för barncancerformen neuroblastom

Två nya biomarkörer för barncancerformen neuroblastom har identifierats i en studie, publicerad i tidskriften Cancer Cell. Fynden väntas få direkt betydelse vid sjukdomsprognos, och på sikt även för behandling. – Det behövs nya behandlingsmetoder för högriskpatienterna, och det är där vår forskning kan göra verkligt stor nytta, säger Chandrasekhar Kanduri, professor i medicinsk biokemi och cellbiologi på Sahlgrenska akademin. Neuroblastom är den vanligaste formen av barncancer i det perifera nervsystemet, alltså den del av systemet …

Läs merNya biomarkörer för barncancerformen neuroblastom

Fler logopeder ska förbättra vården för spaltbarn

Problem med artikulation och tal är vanligt hos barn med läpp-, käk- och gomspalt, även efter ett flertal operationer. Majoriteten följs upp av logoped fram tills 19 års ålder. För att förbättra tillgängligheten, utveckla vården och stärka forskningen utökas LKG-teamet på Akademiska sjukhuset med en hel logopedtjänst. Det är en av sjukhusets strategiska satsningar 2016. – Satsningen är oerhört positiv eftersom talet och förmågan att kommunicera spelar en avgörande roll för ett barns utveckling och …

Läs merFler logopeder ska förbättra vården för spaltbarn

​Vart femte barn med reumatism behöver biologiska läkemedel

Vart femte barn med reumatisk ledsjukdom har periodvis nytta av behandling med moderna biologiska läkemedel, oftast så kallade TNF inhibitorer. Tack vare ny kunskap har valet av preparat och dosering förbättrats de senaste åren, vilket har lett till mindre smärta och ökad livskvalitet. Men många läkemedel är inte godkända för användning till barn, konsterar expert på Akademiska sjukhuset med anledning av internationella reumatikerdagen 12 oktober.  – Medvetenheten har ökat om vikten av att sätta in behandling tidigt …

Läs mer​Vart femte barn med reumatism behöver biologiska läkemedel

Rättelse av adress ”Bokutlottning” i Barnbladet

I förra numret av Barnbladet (#5.14) uppmanades intresserade läsare att skicka in ett mail om man önska vara med i tidningens bokutlottning. Tyvärr var tryckfelsnisse framme och den mailadress man skulle använda sig av var felaktig. Vi beklagar detta / Red RÄTT ADRESS: ansv.utg@barnbladet.org  

Svårt att ändra överviktiga barns aktivitetsvanor

Drygt femtio familjer med överviktiga 8–12-åringar fick delta i ett livsstilsprogram för att ändra barnens mat- och motionsvanor. Men stödet var inte tillräckligt, efter två års tid hade barnen istället blivit mindre aktiva. – Fler studier krävs för att ta reda på vad som kan motverka utvecklingen, menar Catharina Bäcklund vid Umeå universitet. Mer än vart femte svenskt barn är överviktigt eller lider av fetma, något som i framtiden riskerar att bli ett stort folkhälsoproblem. …

Läs merSvårt att ändra överviktiga barns aktivitetsvanor

Low Blood Oxygen May Lead to Heart Defects in Children with Sickle Cell Disease

Children with sickle cell disease who also have lower blood oxygen levels while both asleep and awake are likely to have heart abnormalities, researchers at Washington University School of Medicine in St. Louis and other institutions have found. Heart problems are fairly common in young adults with sickle cell disease, but physicians don’t fully understand why. The researchers demonstrated that lower oxygen saturation in the blood was linked to the heart structure seen in the …

Läs merLow Blood Oxygen May Lead to Heart Defects in Children with Sickle Cell Disease