Otillräcklig smärtbehandling efter tonsillkirurgi bidrar till att barn lider i onödan

Tonsillkirurgi har vid upprepade tillfällen identifierats orsaka en signifikant postoperativ smärta vilken ofta kvarstår under flera dagar. Smärtbehandling efter tonsillkirurgi är många gånger otillräcklig vilket bidrar till såväl onödigt lidande för patienter och deras närstående som ett stort antal patientkontakter med hälso- och sjukvården. Detta framkommer i Fredriks Alms forskning som du kan läsa mer om i Barnbladet #1.

Ny design!

Med en helt ny design smäller vi upp portarna till det nya året! Om inte Barnbladet nr 1 redan landat i din brevlåda borde den komma när som helst. Kanske har du hört att det pratas om ”nära vård”, men haft svårt att få kläm på vad det står för? Du är inte ensam, i detta nummer försöker vi reda ut begreppet och ge några exempel på hur man kan arbeta med det ute i verksamheten. …

Läs merNy design!

Folkhälsomedvetande saknas hos beslutsfattare

maj 2017 antog WHO (World Health Organisation) en handlingsplan som visar på den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning. WHO uppskattade att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner barn) lever med hörselnedsättning – 5 procent av världens befolkning. Antalet ökar successivt. Den globala kostnaden uppskattas av WHO till 750 miljarder USD! Ändå saknas ett folkhälsomedvetande. Folkhälsomyndigheten bör utforma hälsa- och policystrategier Stora samhällsvinster är möjliga om ansvariga för sjukvårdens ekonomi erövrar ett större folkhälsomedvetande. Insikter …

Läs merFolkhälsomedvetande saknas hos beslutsfattare

Färre får cochleaimplantat i Sverige trots att behandlingen är en besparing för samhället!

Cochleaimplantat (CI) – en behandling inom sjukvården för att återskapa hörsel har sedan i slutet av 1980-talet revolutionerat möjligheterna för både barn och vuxna att höra. WHO (World Health Organization) visar i rapporten ”Action for Hearing Loss – Make a Sound Investment” tillsammans med rapporten ”Spend2Save” att behandling med CI är ytterst kostnadseffektivt. Ändå underfinansierad i Sverige! Statistik från Socialstyrelsen – tillgången till CI beror på var du bor Statistik från Socialstyrelsens hemsida om operationer …

Läs merFärre får cochleaimplantat i Sverige trots att behandlingen är en besparing för samhället!

Ny upptäckt ger hopp om att skydda prematura barn från blindhet

Nu väcks hopp om ett nytt sätt att skydda extremt tidigt födda barn från den synhotande ögonsjukdomen ROP. En studie från Sahlgrenska akademin, publicerad i JAMA Ophthalmology, påvisar ett tydligt samband mellan ROP och låga nivåer av fettsyran arakidonsyra i barnens blod. – Det är helt nytt att vi ser en så stark koppling. Hur vi än tittar och räknar så är det hela tiden låga nivåer av arakidonsyra som är tydligast associerat med sjukdomen, …

Läs merNy upptäckt ger hopp om att skydda prematura barn från blindhet

Cochleaimplantat på barn väcker ilska på sociala medier

Kommentar på sociala medier ”BP en fascistisk sammanslutning som ägnar sig åt rashygien och utrotning” Med BP avses Barnplantorna. Efter kontakt med Facebook togs kommentaren bort, men den är polisanmäld. BAKGRUND Cochleaimplantat/CI är sedan över trettio år en etablerad behandlingsmetod att återskapa ett sinne, hörselsinnet. Det är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid. Flera hundra tusen personer över hela världen, barn och vuxna, hör med cochleaimplantat. Att vara döv idag betyder inte …

Läs merCochleaimplantat på barn väcker ilska på sociala medier

Webbmetod kan förhindra blindhet hos för tidigt födda barn

För tidigt födda barn riskerar att drabbas av ögonsjukdomen ROP, som kan orsaka blindhet. Nu kan läkare med hjälp av en ny webbaserad metod hitta riskbarnen långt före de första symtomen visar sig, vilket ökar möjligheten till förebyggande insatser. Omkring 1 000 svenska barn föds varje år mer än två månader för tidigt. Förutom en ökad risk att drabbas av sjukdomar i hjärnan, lungorna och tarmarna utvecklar mer än en tredjedel av dessa barn ögonsjukdomen …

Läs merWebbmetod kan förhindra blindhet hos för tidigt födda barn

Fler barn skulle kunna få höra om föräldrar fick information om benförankrade hörapparater

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Barnplantorna har tidigare producerat en informationsfilm om cochleaimplantat, ”Cochleaimplantat – Att Återskapa ett Sinne”. Det finns idag en rad olika typer av hörapparater som kan hjälpa barn att höra bättre, men föräldrar behöver information. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Barnplantorna visar åter hur samverkan utifrån intressepolitiska och professionella perspektiv kan resultera i produktion av en informationsfilm. Nu påbörjas arbetet med att ta fram en informationsfilm, som riktar sig till föräldrar med barn aktuella för …

Läs merFler barn skulle kunna få höra om föräldrar fick information om benförankrade hörapparater