Särlösning för antroposofiska medel tas bort

Regeringen vill ta bort undantaget som ger möjlighet att ge försäljningstillstånd för antroposofiska medel. Idag lämnas en proposition med förslag på ändringar av läkemedelslagstiftningen till riksdagen. Sedan 1993 har det funnits ett undantag i läkemedelslagstiftningen som gjort det möjligt att ge särskilda försäljningstillstånd för antroposofiska medel. Detta utanför ordinarie processer för andra läkemedel och preparat hos Läkemedelsverket. Det nya lagförslaget innebär att tillverkare av antroposofiska medel kommer behöva ansöka om registrering eller godkännande för försäljning …

Läs merSärlösning för antroposofiska medel tas bort

Cochleaimplantat på barn väcker ilska på sociala medier

Kommentar på sociala medier ”BP en fascistisk sammanslutning som ägnar sig åt rashygien och utrotning” Med BP avses Barnplantorna. Efter kontakt med Facebook togs kommentaren bort, men den är polisanmäld. BAKGRUND Cochleaimplantat/CI är sedan över trettio år en etablerad behandlingsmetod att återskapa ett sinne, hörselsinnet. Det är en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid. Flera hundra tusen personer över hela världen, barn och vuxna, hör med cochleaimplantat. Att vara döv idag betyder inte …

Läs merCochleaimplantat på barn väcker ilska på sociala medier