Specialistsjuksköterskorna blir färre och äldre

I hälften av landets landsting råder det brist på alla kategorier av specialistläkare. Dessutom har många landsting brist på specialistsjuksköterskor, en yrkesgrupp som blivit 20 procent färre på femton år. Bara ett landsting bedömer att tillgången på psykiatrisjuksköterskor är tillräcklig, detsamma gäller operationssjuksköterskor. Socialstyrelsen gör på uppdrag av regeringen årliga bedömningar av tillgången och efterfrågan på läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och tandhygienister.  Rapporten Nationella planeringsstödet 2013 visar att andelen sjuksköterskor som är specialiserade i medicinsk …

Läs merSpecialistsjuksköterskorna blir färre och äldre

Dyrköpt kunskapsbrist i barnsjukvården

Inom barnsjukvården råder idag en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Något som får dyrköpta konsekvenser för vårdens kvalitet och resultat. Det ser vi bland annat i den rapportering om misstag kring läkemedelsdoseringar på små barn som är aktuella i media just nu. Vården är en kunskapsbaserad verksamhet. Det är en kvalificerad uppgift att ge individualiserad vård till personer med stora och/eller speciella behov. Den specialistutbildade barnsjuksköterskan har kunskaper kring barns specifika förutsättningar i vården. Bland …

Läs merDyrköpt kunskapsbrist i barnsjukvården

Ryktet om BarnBladets död är betydligt överdrivet

En illvillig och högmäld röst har under hösten velat göra gällande att BarnBladet efter årsskiftet skulle läggas ned, få en minskad distribution eller på annat sätt börja föra en tynande tillvaro. Detta kan med emfas dementeras. Inte bara med ord, utan också med handling. Från och med nummer 1.09 kommer upplagan att höjas till 3.500 ex.

Ny producent av BarnBladet

Sedan årsskiftet har Riksföreningens för Barnsjuksköterksors tidskrift, Barnbladet, en ny producent, STODAB, och annonsackvisitör, Business Factory, som svarar för bokningen av annonser i Barnbladet från och med januari 2009. För annonsörer finns mer information om annonsbokning under Annonsera. Sedan ett par månader tillbaka finns två nya utgivningsbevis för tidskrifterna ”Barnsjukvårdstidningen BARNBLADET” samt ”Pediatrik”. Dessa kan förväxlas med Riksförbundet för Barnsjuksköterskors tidskrift ”Barnbladet” men har alltså inget med Riksförbundet att göra. Barnbladet har ansökt om registrering …

Läs merNy producent av BarnBladet