Barnbladet nr 6

  Om ni inte redan fått den borde snart årets sista nummer av Barnbladet trilla ner i er brevlåda. Temat är Pubertet och sexualitet.

En mer tillgänglig barnhälsovård

Folkhälsomyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen har idag publicerat en ny skrift med lärande exempel från regionernas arbete med att göra barnhälsovården mer tillgängligt för små barn och deras föräldrar. Här kan ni läsa mer om rapporten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/stod-till-barnhalsovarden/