Var med i vår utlottning och vinn ett exemplar av ”Hon hette Esmeralda”

I boken ”Hon hette Esmeralda – Berättelsen om lilla hjärtat” får man lära känna den lilla flickan Esmeralda och följa den förtvivlade kamp som hennes fostermamma Melinda, efter Esmeraldas tragiska död, driver så att det som hände Esmeralda aldrig ska få hända igen. Nu kan du som är medlem i Riksföreningen för Barnsjuksköterskor vinna ett exemplar av boken. Det enda du behöver göra är att skriva ett förslag på något som du skulle vilja läsa om …

Läs merVar med i vår utlottning och vinn ett exemplar av ”Hon hette Esmeralda”

Ny design!

Med en helt ny design smäller vi upp portarna till det nya året! Om inte Barnbladet nr 1 redan landat i din brevlåda borde den komma när som helst. Kanske har du hört att det pratas om ”nära vård”, men haft svårt att få kläm på vad det står för? Du är inte ensam, i detta nummer försöker vi reda ut begreppet och ge några exempel på hur man kan arbeta med det ute i verksamheten. …

Läs merNy design!

Utsatta barn utvisas med våldsamma föräldrar

I november är det 30 år sedan Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling, ändå kan barn som utsätts för vanvård och/eller våld i hemmet i Sverige fortfarande utvisas tillsammans med sina våldsamma föräldrar. Detta trots att Barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i Sverige. Asylsökande barn är inget undantag. Nu har Rädda Barnens Ungdomsförbund och Röda Korsets Ungdomsförbund gått ihop för att kämpa för denna utsatta grupp.   – Vi vill se en ändring i …

Läs merUtsatta barn utvisas med våldsamma föräldrar

Lagen firar 40 år – men våld mot barn fortsätter

För 40 år sedan blev Sverige första landet i världen att förbjuda våld mot barn i uppfostringssyfte. Det var den allra första frågan Bris drev och skapade opinion kring. Men trots antiagalagens stora genomslag utsätts barn fortfarande för våld från vuxna. I mars 1971 blev en treårig flicka misshandlad till döds av sin styvpappa i en förort utanför Stockholm. Det blev ett uppmärksammat fall eftersom många hade känt till hur barnet hade det, men ingen …

Läs merLagen firar 40 år – men våld mot barn fortsätter

Kraftfull åtstramning mot att använda tvångsåtgärder mot barn

Kraftfull åtstramning mot att använda tvångsåtgärder mot barn I dag överlämnas betänkandet från utredningen om tvångsåtgärder mot barn SOU2017:111 till socialminister Annika Strandhäll. Utredningen föreslår bland annat att barn inte ska få vårdas tillsammans med vuxna och att barn inte heller ska få vårdas på en rättspsykiatrisk klinik om barnet inte omfattas av lagen om rättspsykiatrisk vård. Utredningens uppdrag har varit att ytter­ligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för de barn som tvångsvårdas samt bidra till …

Läs merKraftfull åtstramning mot att använda tvångsåtgärder mot barn

Hur påverkar tvångsomhändertagande familjerelationer?

Vad händer med ungdomars familjerelationer när de blir placerade på särskilda ungdomshem? Sofia Enell, lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, har fått nästan 2,5 miljoner kronor från Forte för att studera just detta. Projektet ”Att (åter)skapa familj. En studie av familjeskapande praktiker för unga vuxna efter placering i särskilt ungdomshem.” beräknas starta 1 januari 2018 och pågå i tre år. Sofia Enell ska ta reda på vad som händer med familjerelationerna när en ung människa …

Läs merHur påverkar tvångsomhändertagande familjerelationer?

Viktigt med satsning på jämlik vård

Regeringens budget för 2018 innehåller flera viktiga satsningar på att rusta upp vård och stöd till barn som far illa eller mår dåligt. Nu är det viktigt att de ökade resurserna leder till ökad jämlikhet, menar Bris. I regeringens budgetproposition finns bland annat resurser till ökad bemanning i den sociala barn- och ungdomsvården, och förstärkta insatser till barn och unga som far illa. Regeringen skjuter också till medel till psykiatrin och förlänger den särskilda satsningen …

Läs merViktigt med satsning på jämlik vård

Forskning visar ny väg för behandling av aggressivt antisocialt beteende hos barn

Ett aggressivt och antisocialt beteende hos barn och unga vuxna innebär en hög risk för att utveckla långvarig psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet och socialt utanförskap i vuxen ålder. Vad kan då skydda barn och unga från att ha en aggressiv antisocialt beteende? Resultaten av en ny studie föreslår att behandlingsformer som stärker barnens karaktärsmognad ska vara i fokus. – I vår studie undersökte vi sambandet mellan barns aggressiva antisociala beteende och deras personlighet. Resultatet visar …

Läs merForskning visar ny väg för behandling av aggressivt antisocialt beteende hos barn

Tre av fyra barn har umgänge med sina våldsamma fäder

Tre av fyra barn har umgänge med pappor som varit våldsamma mot mammorna när familjen levde tillsammans. Det visar Anna L Jonhed i sin avhandling i socialt arbete vid Örebro universitet. Familjeideal och underskattning av barnens egen kompetens är några möjliga förklaringar enligt henne. Det går inte att dra allmänna slutsatser utifrån studierna, påpekar Anna L Jonhed (tidigare Anna Forsell). Urvalet är inte slumpmässigt utan barnen uppfyller ett antal kriterier: utsatta för våld, mellan 3 …

Läs merTre av fyra barn har umgänge med sina våldsamma fäder