Dubbelt så vanligt med förlossningsrädsla bland utlandsfödda kvinnor

Förlossningsrädsla är vanligt bland kvinnor och förekommer hos 8-23 procent under graviditet och barnafödande. Fem procent av kvinnorna har svår förlossningsrädsla. I en ny studie från Uppsala universitet visar Elin Ternström att det är dubbelt så vanligt med förlossningsrädsla bland utlandsfödda kvinnor jämfört med kvinnor födda i Sverige.
Utlandsfödda kvinnor har tidigare pekats ut som en riskgrupp för att utveckla förlossningsrädsla. Trots det har inga studier gjorts i Sverige där alla kvinnor, oavsett språk, tillfrågas om sin rädsla inför förlossningen.
I ett projekt om förlossningsrädsla har 606 kvinnor från 53 olika länder besvarat frågeformulär om förlossningsrädsla. Frågeformuläret fanns tillgängligt på de nio vanligaste språken i Uppsala: svenska, engelska, arabiska, persiska, polska, somali, sorani, spanska och thai.
Resultatet visade att 18 procent av de svenskfödda och 37 procent av de utlandsfödda kvinnorna hade förlossningsrädsla. Det innebär att det är mer än dubbelt så vanligt med förlossningsrädsla bland utlandsfödda kvinnor jämfört med svenskfödda kvinnor. Förlossningsrädsla var även vanligare bland förstföderskor jämfört med flerföderskor.
– Resultaten visar att barnmorskan behöver rikta extra uppmärksamhet till utlandsfödda kvinnor angående deras oro och rädsla inför förlossningen och göra en planering för hur förlossningsrädslan kan hanteras. I fortsatta studier kommer vi jämföra två olika metoder för behandling av förlossningsrädsla. Kognitiv beteendeterapi via internet och samtalsstöd med barnmorska, säger Elin Ternström som är doktorand vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet.
Källa: Uppsala universitet