Dyrköpt kunskapsbrist i barnsjukvården

Inom barnsjukvården råder idag en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Något som får dyrköpta konsekvenser för vårdens kvalitet och resultat. Det ser vi bland annat i den rapportering om misstag kring läkemedelsdoseringar på små barn som är aktuella i media just nu.
Vården är en kunskapsbaserad verksamhet. Det är en kvalificerad uppgift att ge individualiserad vård till personer med stora och/eller speciella behov. Den specialistutbildade barnsjuksköterskan har kunskaper kring barns specifika förutsättningar i vården. Bland annat om hur olika sjukdomars symtom förändras under barnets olika åldrar och hur läkemedel ska doseras.
Utöver bristen på barnsjuksköterskor vet vi dessutom att av de drygt 3000 barnsjuksköterskor som är verksamma i Sverige idag är nästan hälften (45%) över 50 år gamla. Det innebär att vi nu står inför ett stort kunskapsglapp i barnsjukvården, som vi definitivt inte har råd med.
Det finns flera faktorer som bidrar till att allt för få väljer att vidareutbilda sig till barnsjuksköterska. Vi har de senaste dagarna i media fått ta del av några sjuksköterskors berättelser om den ”omöjliga” arbetssituation som man upplever på till exempel Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Det blir en ond cirkel – eftersom rätt kompetens inte finns på rätt plats blir belastningen på de som arbetar i verksamheten hög – vilket i sin tur gör det svårt att nyrekrytera personer med rätt kunskap.
En annan viktig faktor är lönen.
– Att satsa ett år av sin tid och själv finansiera sina studier bör ge en tydlig skillnad i lönekuvertet. Så är det inte idag. I vissa delar av landet ligger medellönen för barnsjuksköterskor till och med lägre än vad den gör för grundutbildade sjuksköterskor. Som bäst är skillnaden ca 1600 kr i månaden. Genomsnittet ligger på ca 800 kr per månad. Ansvaret och kunskapsinsatsen står helt enkelt inte i proportion till lönen, säger Vårdförbundets förbundsordförande Anna-Karin Eklund.
Kompetensförsörjning är avgörande i kunskapsintensiva branscher och borde vara lika självklart inom vårdens alla områden, från barn- till äldrevård.
– Nu måste vi hitta sätt att säkra vårdens kunskapsbas. Det går inte att bedriva en god och säker vård om förutsättningarna i form av kunskap och kompetens inte finns på plats i verksamheten, säger Anna-Karin Eklund.
Källa: Vårdförbundet