En mer tillgänglig barnhälsovård

Omslagsfoto: Susanne Walström/ Scandinav Bildbyrå

Folkhälsomyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen har idag publicerat en ny skrift med lärande exempel från regionernas arbete med att göra barnhälsovården mer tillgängligt för små barn och deras föräldrar.

Här kan ni läsa mer om rapporten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/barn-och-unga/stod-till-barnhalsovarden/