ePED får pris

Barnläkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Centrala ePED-redaktionen har fått Apotekarsocietetens utmärkelse för bästa patientinformation.

Apotekarsocieteten delar varje år ut utmärkelsen Bästa patientinformation för att uppmärksamma olika åtgärder som görs i syfte att stödja en god läkemedelsbehandling. 2021 gick priset till Barnläkemedelsgruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Centrala ePED-redaktionen för deras arbete med att sprida kunskap om hantering av orala cytostatika i hemmet. Arbetet startade p.g.a. att det sågs ett behov av information till föräldrar kring cytostatikabehandling för barn i hemmet. Gruppen har nu skapat informationsmaterial som man kan ta del av både skriftligt och på video, informationen finns på 6 olika språk. Tankar inför framtiden är att försöka ta fram information även för andra högriskläkemedel.

Grattis önskar vi på Barnbladet!

Ta del av informationsmaterialet här.