Fler barn skulle kunna få höra om föräldrar fick information om benförankrade hörapparater

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Barnplantorna har tidigare producerat en informationsfilm om cochleaimplantat, ”Cochleaimplantat – Att Återskapa ett Sinne”. Det finns idag en rad olika typer av hörapparater som kan hjälpa barn att höra bättre, men föräldrar behöver information.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Barnplantorna visar åter hur samverkan utifrån intressepolitiska och professionella perspektiv kan resultera i produktion av en informationsfilm. Nu påbörjas arbetet med att ta fram en informationsfilm, som riktar sig till föräldrar med barn aktuella för behandling med benförankrade hörapparater (Baha).
Baha, benförankrade hörapparater kan hjälpa barn med hörselnedsättning av ledningshindertyp, då mellanörat inte fungerar optimalt, eller inte alls. En av projektledarna, Radi Jönsson överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset säger
– Det finns ett mörkertal över hur många barn som är möjliga kandidater till benförankrade hörapparater men där föräldrar inte får nödvändig information.
Filmen om cochleaimplantat finansierades genom statliga medel, vilket inte varit möjligt med den nu påbörjade filmproduktionen. Utifrån stöd bland annat från en dansk fond blir det möjligt att realisera produktionen.
Ann-Charlotte Gyllenram, ordförande i Barnplantorna påpekar hur viktigt  det är att föräldrar till barn med hörselnedsättning, som ibland är kopplad till ett flerfunktionshinder, får information.
– Föräldrars medverkan i hörselhabiliteringen avseende sitt barn är viktigt. Via en informationsfilm, som föräldrar kan se hemma, kan de fatta välgrundade beslut för habilitering och val av förskola och skola för sitt barn.
Faktaruta
Baha är en svensk uppfinning, som utvecklat professor Brånemarks upptäckt att titan växer ihop med omgivande ben (osseointegration). Ett titanimplantat sätts in i benet bakom örat. Med en distans och en specifik hörapparat utnyttjas benledning för de personer som har ett ledningshinder i mellanörat. 1977 opererades den första patienten i världen med Baha på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Källa: Barnplantorna