Fler hjärtsjuka barn upptäcks tidigt

I Sverige lämnar 1–2 barn BB varje månad med ett oupptäckt hjärtfel. Detta enligt en ny bedömning från Hjärt-Lungfonden. För bara några år sedan var den siffran 2–3 barn per månad. Förbättringen är bland annat ett resultat av forskning som har gjort det möjligt för vården att upptäcka fler hjärtfel tidigt.
– Att få ett barn med hjärtfel väcker mycket oro bland föräldrar och anhöriga. Men tack vare forskningen kan vi i dag rädda nästan alla barn som föds med hjärtfel om de upptäcks tidigt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Tidig upptäckt är viktigt för att hjärtfelen ska kunna åtgärdas i tid och ge hjärtsjuka barn ett bra liv både som barn och vuxna. Att sjukvården upptäcker fler hjärtfel tidigt beror bland annat på förbättringar av rutinultraljudet under graviditeten och mätningar av syret i blodet hos nyfödda barn.
Forskning har visat att fler barn med hjärtfel kan upptäckas på BB genom rutinmässig syremätning. Därför görs i dag den så kallade POX-mätningen på i stort sett alla nyfödda barn i Sverige. Så sent som 2011 användes POX-mätning bara om ett blåsljud upptäcktes vid läkarundersökningen på BB.
–De senaste åren har vi fått fler möjligheter att upptäcka hjärtfel tidigt, men tyvärr finns det hjärtfel som inte upptäcks med någon av dessa metoder. Vi behöver mer forskning för att inte missa något barn med hjärtfel, säger Håkan Eliasson, Hjärt-Lungfondens expert och barnkardiolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Varje år föds ungefär 1 000 barn i Sverige med hjärtfel. På 1960-talet överlevde cirka 60 procent av alla barn med hjärtfel och i dag är överlevnaden mer än 95 procent. Samtidigt dör 50 barn varje år innan de nått vuxen ålder. Just nu kan tv-tittare få en inblick i livet för hjärtsjuka barn och deras familjer i SVT-serien Rakt i in i hjärtat.
Hjärt-Lungfondens kampanj Alla barnhjärtans månad pågår i februari och samlar in pengar till forskning om barns hjärtan och medfödda hjärtfel. Målet är att alla allvarliga hjärtfel ska upptäckas och åtgärdas i tid. Exempelvis pågår nu forskning om hur man kan upptäcka hjärtfel på fostret redan inne i mammans mage. På så sätt kan man bland annat förebygga skador hos fostret på grund av syrebrist och minska antalet akuta kejsarsnitt.
Källa: Hjärt och lungfonden