För tidig födsel kopplad till ökad risk för hjärtsvikt

Barn som föds för tidigt löper ökad risk att utveckla hjärtsvikt under barn- och ungdomsåren. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny registerbaserad studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American College of Cardiology (JACC).
Allt fler och allt yngre barn överlever för tidig födsel. Barnet exponeras då för livet utanför livmodern medan organen fortfarande är omogna och kroppen ännu inte är helt förberedd för den stora omställning som det innebär att födas.
Forskning har på senare år fokuserat alltmer på vilka konsekvenser för tidig födsel kan få för bland annat hjärt-kärlhälsan hos unga vuxna. Tidigare studier har pekat på ökad risk för högt blodtryck, stroke och död i hjärt-kärlsjukdom. Nu har forskare vid Karolinska Institutet funnit ett hittills okänt samband mellan för tidig födsel och hjärtsvikt i en registerstudie av 2,6 miljoner individer födda 1987-2012.
– Vi ser att risken att drabbas av hjärtsvikt är högre bland för tidigt födda och att risken ökar med kortare graviditetslängd. Ju tidigare du föds, desto större riskökning, säger Hanna Carr, doktorand vid institutionen för medicin, Solna, på Karolinska Institutet och artikelns försteförfattare.
Studien visar att barn födda före den 28:e graviditetsveckan löper 17 gånger högre risk att utveckla hjärtsvikt jämfört med fullgångna barn. För barn födda något senare, i vecka 28-31, sågs en drygt trefaldig riskökning. Sambanden kvarstod även när forskarna uteslöt barn med missbildningar och justerade för andra faktorer som kan tänkas påverka resultatet såsom födelsevikt, socioekonomiska faktorer och hjärtsjukdom hos föräldrarna.
Resultaten är i linje med tidigare studier som visat en förändrad utveckling av hjärt-kärlsystemet hos för tidigt födda personer. Forskarna poängterar dock att hjärtsvikt är ett mycket ovanligt tillstånd bland barn och unga vuxna. Risken att drabbas i unga år är totalt sett mycket liten, även för extremt för tidigt födda personer.
­– Det kan vara så att överrisken för hjärtsvikt kvarstår när de åldras, och i så fall kommer fler personer att drabbas eftersom hjärtsvikt är betydligt vanligare hos äldre personer. Risken att drabbas kan minskas genom en hälsosam livsstil där man avstår tobak, är fysiskt aktiv, minimerar alkoholintaget och kontrollerar blodtrycket då och då, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, barnläkare, docent vid institutionen för medicin, Solna, på Karolinska Institutet och huvudansvarig för projektet.
Studien finansierades av Stockholms läns landsting Forskartjänst, Karolinska Institutet Clinical Scientist Training Programme och Hjärt-Lungfonden.
Publikation: ”Preterm birth and risk of Heart Failure Up to Early Adulthood”. Hanna Carr, Sven Cnattingius, Fredrik Granath, Jonas F. Ludvigsson, Anna-Karin Edstedt Bonamy. Journal of the American College of Cardiology, online 22 maj 2017.
Källa: Karolinska Institutet