Förbättrad information till föräldrar och barn – ett prisbelönt innovationsprojekt på Sachsska barnakuten

Hur länge ska vi behöva vänta? Är vi bortglömda? Hur många är det före oss? Det här är några av de allra vanligaste frågorna som ställs till personalen som arbetar på Sachsska barnakuten och ibland är det inte helt lätt för personalen att ge ett enkelt svar till besökarna. 

Hur lätt är det att lyssna, läsa och ta till sig information när man är stressad och orolig som de flesta föräldrar är när de söker på en akutmottagning med sitt sjuka barn? Vem ska ge informationen och när ska den ges? Ska den vara muntlig eller skriftlig eller digital? För personalen som arbetar i en verksamhet inom sjukvården är det ju oftast tydligt hur det fungerar på just den enheten och vad som sker men hur är det egentligen för patienterna/besökarna? Är informationen vi har på barnakuten tydlig nog? Vet barnen/ ungdomarna och deras föräldrar vart de ska gå och vad de sitter och väntar på?

Det här är några av de frågeställningar som personalen på Sachsska barnakuten i Stockholm ställde sig och som de ville försöka få ett svar på. Allt mynnade ut i ett förbättringsarbete som du kan läsa mer om i Barnbladet #1.