Fortsatt alarmerande brist på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor

Socialstyrelsens nya rapport om tillgång och efterfrågan på olika personalgrupper inom vården visar på fortsatt brist på både sjuksköterskor och barnmorskor. Mest allvarlig är bristen på specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatri, anestesi, intensivvård, geriatrik samt operationssjukvård.
– Precis som Vårdförbundet pekar Socialstyrelsen på de usla ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att specialistutbilda sig. Vi vill se Vårdförbundets modell med betald specialistutbildning inom ramen för anställningen, så kallad Akademisk specialisttjänstgöring, AST, i hela landet. Men det behövs också en god arbetsmiljö och löner som gör att våra medlemmar stannar kvar, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.
– Bristen på specialistsjuksköterskor har varit känd länge. Nu är det dessutom brist på sjuksköterskor med grundutbildning. Hälso- och sjukvården blir alltmer avancerad och vi kan rädda allt fler barn, ungdomar, vuxna och äldre. Vi har dessutom alltfler multisjuka äldre som är i stort behov av vård. Men hur ska vi kunna ge en trygg och säker vård när vi har ständig underbemanning? undrar Sineva Ribeiro.
Ett av vårdpolitikens måsten är att säkra kompetensförsörjningen. Vårdförbundet har fem förslag på lösningar:

  • Vi måste införa personcentrerad vård. Det innebär en övergång från dagens modell där patienten är det passiva målet för en medicinsk behandling till en modell där personen är aktiv i planering och genomförande av den egna vården. Arbetssättet ger högre kvalitet, bättre användning av resurser och en hälsosam vårdmiljö för våra professioner.
  • Det är nödvändigt med moderna arbetstider som gör att sjuksköterskor och barnmorskor får ett hållbart yrkesliv, stannar kvar och får möjlighet att utveckla vården.
  • Nyutexaminerade måste få en god yrkesintroduktion och handledning under lång tid. Annars finns det risk att de lämnar yrket efter ett par år.
  • Inför Akademisk specialisttjänstgöring, AST, det vill säga betald specialistutbildning inom ramen för anställningen, så att vi får fler specialistsjuksköterskor.
  • Lönekarriären ska vara tydlig. Ta till vara våra fyra professioners kunskap och värdera oss rätt.

– Bra lön, god löneutveckling, karriärmöjligheter och bättre arbetsmiljö leder till fler specialistsjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det är inte svårare än så, säger Sineva Ribeiro.
Ta del av Socialstyrelsens rapport: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015februari/okatbehovavsjukskoterskorochspecialistlakare
Läs mer om Vårdförbundet idéer för säkrad kompetensförsörjning: https://vardforbundet.se/Agenda/I-fokus/2masten/sakra-kompetensforsorjningen/
Läs mer om Akademisk specialisttjänstgöring, AST: https://vardforbundet.se/Agenda/I-fokus/2masten/sakra-kompetensforsorjningen/akademisk-specialisttjanstgoring/

 Källa: Vårdförbundet